Studiegids

nl en

Security, Safety & Justice

Waarom wordt er zo veel over security gesproken? Wat is veiligheid en hoe gaan we daar mee om? Wat is de relatie tussen veiligheid en justitie? Wat kunnen we doen om de veiligheid te verbeteren? In de media wordt dagelijks aandacht besteed aan deze vragen. Dat maakt het onderwerp een belangrijk onderwerp wat wetenschappelijke verdieping verdient. Deze minor geeft je een wetenschappelijke kennisbasis om deze vragen beter te begrijpen waarbij de nadruk op ‘Security’ ligt. De SSJ minor geeft je de gelegenheid om je horizon te verbreden naar actuele thema’s in onze samenleving.

De kennisbasis wordt aangereikt is bij uitstek multidisciplinair. Voor een goede aansluiting met bestaande onderzoeksgebieden wordt gewerkt met drie thema’s:

 • Security – beveiliging

 • Safety – veiligheid en

 • Justice – rechtvaardigheid

Deze thema’s zijn gekozen omdat ze aansluiten bij wetenschappelijke werkgebieden. Security sluit aan bij de onderzoeksgebieden criminologie, (anti-)terrorisme en veiligheidswetenschappen; Safety is direct gelieerd met veiligheidswetenschappen wat zowel technische als sociologische aspecten bevat; en Justice sluit aan bij juridische wetenschappen. Er is kennis uit al deze gebieden nodig om veiligheidsproblemen goed te kunnen begrijpen. Dat maakt de SSJ minor een multidisciplinaire opleiding die technische en niet-technische onderwerpen combineert.

Om in dit brede spectrum van kennisgebieden te kunnen voorzien, is een samenwerking tussen de TU Delft en de Universiteit Leiden tot stand gebracht op de locatie Campus Den Haag. De Universiteit Leiden draagt voornamelijk bij op het bestuurlijk niveau, alsook op de domeinen recht en terrorisme, en de TU Delft draagt bij op het vlak van technische risicoanalyses en systeemanalyses. Deze samenwerking is in de afgelopen jaren effectief gebleken in het adresseren van dit multidisciplinaire onderwerp. De SSJ minor is uiteraard toegankelijk voor bachelor studenten van de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Leiden, en staat daarnaast open voor bachelor studenten van andere universiteiten. Dit geeft je de gelegenheid om je horizon te verbreden door samen te werken met studenten van andere universiteiten.

Programma 2015-2016

De minor is opgebouwd uit 6 vakken van elk 5 ECTS en heeft een looptijd van 1 semester. Het semester is opgedeeld in twee blokken van 8 weken. In elk blok worden 3 vakken gegeven.

1 of meerdere vakken niet behaald van de minor

De minor moet officieel binnen een jaar worden afgerond; dit vanwege wisselend aanbod per jaar. Indien je een of meerdere vakken niet hebt gehaald dan biedt de opleiding bestuurskunde echter toch een laatste kans op basis van het volgende: als je een (of meerdere) vak(ken) niet gehaald hebt dien je je zsm bij de studieadviseur te melden. Die zal tussen 15/8 en 31/8 bekijken of je de minor alsnog af kunt maken. Dit hangt o.a. af van of het vak nog aangeboden wordt. LET OP: er is dus geen garantie dat je het vak volgend jaar opnieuw mag volgen.

Opzet en doelgroep

De minor heeft een multidisciplinaire opzet en wordt gegeven door docenten van de faculteit Campus Den Haag in samenwerking met docenten van de TU Delft, met als onderwijslocatie Campus Den Haag. De minor staat open voor alle universitaire studenten, maar sluit het meest aan bij bestuurskundige studies, en studies Rechten, Geschiedenis, en Filosofie. Er wordt voorrang gegeven aan studenten van de Leiden Universiteit, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Indien er nog plaatsen over zijn, worden ook studenten uit andere universiteiten nog toegelaten.

Inschrijving

Studenten van Universiteit Leiden kunnen zich vanaf 1 mei t/m 15 augustus 2015 inschrijven voor deze minor via USis 6000MSSJN.

We vragen aan de Leidse studenten om zich alleen in te schrijven via Leiden, de Delftse om zich alleen in te schrijven via Delft. In juni volgt meer informatie over verdere inschrijving.
Studenten van de EUR en externe studenten worden gevraagd om zich in te schrijven bij één van de twee universiteiten. De EUR studenten volgens het nieuwe webformulier (zie link onder). Externe studenten melden zich aan bij de faculteit en/of minorcoördinator van hun keuze.

Toelatingsprocedure & Inschrijvingsprocedure Minoren

Studenten van Erasmus Universiteit Rotterdam die kiezen voor een minor van 15 EC, dienen de volgende 3 vakken te volgen:

 • Law and Security

 • Researching Crisis and Security Management

 • Terrorism and Counterterrorism: Comparing theory and practice

Contact

Je kunt met je vragen over registratie terecht bij de Studielijn, 071 – 527 1111 of studielijn@leidenuniv.nl.

Voor inhoudelijke vragen:

Locatie

De SSJ minor wordt gegeven op de Campus Den Haag, op verschillende locaties. Alle locaties bevinden zich op maximum 10 minuten wandelen van het station Den Haag Centraal.

Eindtermen

De minor Security geeft je inzicht in veiligheidsvraagstukken waar je in de krant over leest: terroristische dreiging, criminaliteit, integrale veiligheid en stabiliteit. Je krijgt inzicht in de veiligheidsvraagstukken waar je in de krant over leest doordat je basiskennis en analyse technieken krijgt aangereikt aan de hand van de drie thema’s: Security – Beveiliging; Safety – Veiligheid; Justice – Recht
De inzichten en analyses worden toegepast op actuele onderwerpen, bijvoorbeeld in de transportsector, kritieke infrastructuur en ICT beveiliging.
Na afronding van deze minor hebben studenten:

 • Toepasbare basiskennis van Security, Safety & Justice problematiek,

 • Kennis van basis-analysetechnieken voor SSJ die ze kunnen toepassen in realistische situaties,

 • Kunde om op basis van een analyse van de risico’s technische en organisatorische oplossingen te ontwikkelen voor het beheersen van risico’s voor SSJ,

 • Het vermogen een relatie te leggen tussen de geleerde inzichten en methoden in hun eigen vakgebied,

 • Een SSJ onderwerp diepgaand geanalyseerd.

Rooster

Het rooster voor deze minor is te vinden op de website

Extra

Een aantal cursussen zijn in het Engels, raadpleeg de vakomschrijvingen voor meer informatie.