Studiegids

nl en

Security Integration Project

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit vak maakt deel uit van de minor Safety, Security en Justice, en wordt gedoceerd door een docent vanwege de TU Delft. Het vak kan enkel gevolgd worden in het kader van de minor Safety, Security en Justice

Omschrijving

De security Integratieproject-cursus is het sluitstuk van de minor, en helpt studenten om de kennis verkregen door de andere modules te synthetiseren en te integreren. De cursus gebruikt daarvoor dus de theorieën, invalshoeken, en methodes die binnen de minor reeds zijn aangeleerd. Deze worden vervolgens toegepast op een case vanuit de hedendaagse context, om te testen of het aangeleerde ook in het echte leven kan gebruikt worden op een correcte manier.

Leerdoelen

De student is op het einde van de cursus in staat om:

  • SSJ kennis en vaardigheden te synthetiseren

  • SSJ kennis te integreren en toe te passen

  • Een “real world case”te analyseren op basis van de vaardigheden verkregen tijdens de andere vakken

Rooster

Het rooster 2015/2016 wordt nog bekend gemaakt.

Rooster

Onderwijsvormen

  • Hoorcolleges

  • Groepsdiscussies

  • Participatie in een SSJ spel

Studielast

Totale studielast: 140 uren
Hoorcolleges: 21 uren
Zelfstudie en deelname aan discussies: 119 uren

Toetsing

Studenten worden geëvalueerd op basis van een rapport (100%). Participatie tijdens de lessen speelt een belangrijke rol.

Informatie over toetsing vind je op de website.
De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.
Links naar onder andere de website, uSis en Blackboard vind je terug op de openingspagina van Bestuurskunde in de E-gids.

Herkansing
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.
Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Herkansing schriftelijk tentamen
Als je een schriftelijk tentamen wilt herkansen, dien je je hiervoor in te schrijven via uSis.
Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf uiterlijk maandag 31 augustus 2015.

Literatuur

Literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard

Inschrijven

Check ook de informatie op de introductiepagina.

Toelatingsprocedure & Inschrijvingsprocedure Minoren

Inschrijven voor het vak in Usis is mogelijk van 35-3 dagen voordat een vak start.

Schrijf je voor elk vak in, zowel in uSis als in Blackboard.
Schrijf je in uSis in voor elk vak en de werkgroepen. Doe dit op tijd (voor de start van de cursus): sommige vakken en werkgroepen kennen namelijk een limiet. In uSis zie je je persoonlijk rooster en worden de cijfers ingevoerd. Inschrijven in uSis kan vanaf vier weken voor de start van het vak.
Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Docent

Dr. M.L.C. de Bruijne
Beheerseenheid: Techniek, Bestuur & Management
Afdeling: Policy, Org Law & Gaming
Telefoon: +31 (0)15 27 82323
Kamer: b2.020 (TU Delft)