Studiegids

nl en

Linguistics 4: The Phonology of English

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Taalkunde 1 moet zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus bestuderen we de relatie tussen fonetische en fonologische aspecten van het Engels, voortbouwend op de stof die we in Taalkunde 1: The Phonetics of English hebben behandeld. De aandacht gaat vooral uit naar de interne structuur van spraakklanken, naar de fonologische organisatie van deze klanken in lettergrepen, en naar de relatie tussen de fonologie en het structuur van morfologische complexe woorden.

Leerdoelen

  • Studenten beschikken over een gedegen kennis van de allofonische eigenschappen van Engelse spraakklanken.

  • Studenten beschikken over een basiskennis van de fonologische representatie van segmenten en lettergrepen, en van segmentele processen zoals assimilatie.

  • Studenten beschikken over inzicht in de relatie tussen de fonologie en het structuur van morfologische complexe woorden.

Rooster

Zie rooster Engels

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 uur p/w)
Werkcollege (1 uur p/w)

Studielast

De studielast is 140 uur.

  • Aantal uren voor het bijwonen van hoorcolleges en werkcolleges: 26

  • Aantal uren voor het voorbereiden van huiswerk (leeswerk + opdrachten): 34

  • Aantal uren voor het voorbereiden van de schrijfopdracht, de quiz en het tentamen: 80

Toetsing

  • Tussentijdse schrijfopdracht: 15%

  • Tussentijdse quiz: 15%

  • Afsluitend tentamen: 70%

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Philip Carr (2012). English phonetics and phonology: an introduction. 2nd edn. Malden, MA: Wiley-Blackwell. (De eerste editie van dit boek (1999) is verouderd en is ongeschikt.)

Studenten dienen ook in het bezit te zijn van het boek dat voor Taalkunde 1 wordt gebruikt: Beverley Collins & Inger M. Mees (1998). Working with the phonetics of English and Dutch. Leiden: Brill (4th revised edition).

Andere literatuur wordt beschikbaar gesteld.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

.osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.