Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

BA Thesis Engelse taal en cultuur

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De student moet 150 ECTS hebben behaald alvorens te kunnen beginnen aan het werkstuk. Tevens moet student deelgenomen hebben/deelnemen aan het scriptieseminar.

Beschrijving

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een werkstuk. Nadat het werkstuk is goedgekeurd, wordt er een cijfer aan toegekend en zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden.
De omvang bedraagt 10 ECTS (ca. 7500 tot 10000 woorden).
Afstuderen kan iedere maand van het academisch jaar, behalve in juli en augustus. Men kan in september afstuderen met als datum 31 augustus als men voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • scriptieaanvraagformulier is ingeleverd vóór 1 maart.

  • scriptie wordt uiterlijk 1 juli ingeleverd;

  • het gesprek vindt plaats voor 15 augustus 2016. Dit betekent dat men zich niet opnieuw hoeft in te schrijven (als Bachelorstudent) voor het volgende academisch jaar.

N.B. Er is slechts één officiële uitreiking per jaar en wel in september of oktober.

De procedure voor het schrijven van een scriptie en het afstuderen zal tijdens het 2e semester plaatsvinden en duurt 2 tot 3 maanden en maximaal 5 maanden.
Vóór 1 juli 2016 dient te worden ingeleverd: a. kopie propedeusediploma en b. een ingevuld formulier aanvraag BA afstuderen (te verkrijgen op het secretariaat). Daarnaast moet een digitaal archiefexemplaar van de scriptie worden geupload, zie de website.

Voor tips en de hele procedure, zie de website.

Leerdoelen

In overleg met begeleider vast te stellen.

Rooster

Individuele afspraken met begeleider.

Onderwijsvorm

Zelfstandig onderzoek.

Toetsing

Evaluatiegesprek.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

In overleg met begeleider.

Aanmelden

Een formulier is beschikbaar op het secretariaat van de Opleiding of via de website.

Contact

Secretariaat Opleiding Engelse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: hum-osz-eyckhof@hum.leidenuniv.nl..
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.