Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De kennis uit het vak Psychopathologie wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

De cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen in het onderwijs wordt bepaald door intrinsieke capaciteiten en de mate van gevoeligheid voor invloeden vanuit de omgeving. Deze cursus biedt een interdisciplinaire kijk op problemen en behandelingen in de onderwijssetting. Het doel van de cursus is studenten te helpen om inzicht te verwerven in de cognitieve en neuropsychologische processen en genetische factoren die ten grondslag liggen aan het leren bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Studenten leren problemen te identificeren en te behandelen in de reguliere onderwijssetting. Speciale aandacht zal worden besteed aan specifieke gedragsproblemen (bijv., ADHD), ontwikkelings- en leerstoornissen (bijv. autisme en leerstoornissen) en emotionele en sociale stoornissen. Ook zal er aandacht worden besteed aan psychosociale problemen, zoals angst en depressie. Studenten verkennen de implicaties van speciale onderwijsbehoeften voor het onderwijs.

Leerdoelen

  • Theoretische introductie voor klinische vaardigheden in de onderwijssetting.

  • Inzicht verwerven in de cognitieve en neuropsychologische processen en genetische factoren die ten grondslag liggen aan het leren bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

  • Kennis verwerven in de interactie tussen onderliggende cognitieve, neuropsychologische en genetische factoren en de (leer)omgeving van kinderen met special onderwijsbehoeften.

Eindtermen

1 Substantive knowledge

1.1 has profound knowledge of the various theories and methodological approaches common within the domain of one of the specialisations offered by the Master’s programme;
1.2 is able to analyse and conceptualise questions and problems in one of the specialisations offered by the Master’s programme;
1.3 has the capacity to identify a theoretical framework suitable for addressing problems and issues relevant for one of the specialisations offered by the Master’s programme;
1.4 has knowledge of models and methods of prevention and intervention relevant for one of the specialisations offered by the Master’s programme;
1.5 is acquainted with the professional field of the Master’s specialisation.

3 Academic skills

3.1 describing and analysing practical and theoretical issues in human development from both a scientific and an ethical point of view;
3.2 analysing and evaluating scientific literature critically to establish its practical or theoretical relevance;
3.3 formulating a consistent line of reasoning, based on scientific arguments;
3.4 reporting orally and in writing on issues in human development both in an academic and in a professional context.

4 Professional conduct

4.1 connect scientific knowledge and insights to practical issues in human development;
4.2 analyse child-raising and/or educational issues and establish appropriate professional strategies.

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

  • Opdrachten

  • Gesloten-boek tentamen

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • Mitchell, D. (2015). Wat écht werkt. 27 evidence based strategieën voor het onderwijs. Uitgeverij Pica.

  • Verdere literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het eerste hoorcollege;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

De docent, Mw Dr. S.E. Mol, heeft een uur na afloop van het college spreekuur en is ook per email bereikbaar.