Prospectus

nl en

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften

Course
2015-2016

Toegangseisen

Een basis psychopathologie cursus in de bachelor opleiding.

Beschrijving

De cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen in het onderwijs wordt bepaald bij intrinsieke capaciteiten en mate van gevoeligheid voor invloeden vanuit de omgeving. Deze cursus biedt een interdisciplinaire kijk op problemen en behandelingen in de onderwijssetting. Het doel van de cursus is studenten te helpen om inzicht te verwerven in de cognitieve en neuropsychologische processen en genetische factoren die ten grondslag liggen aan het leren bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Studenten leren problemen te identificeren en te behandelen in de reguliere onderwijssetting. Speciale aandacht zal worden besteed aan specifieke gedragsproblemen (bijv., ADHD), ontwikkelings- en leerstoornissen (bijv. autisme en leerstoornissen) en emotionele en sociale stoornissen. Ook zal er aandacht worden besteed aan psychosociale problemen, zoals angst en depressie. Studenten verkennen de implicaties van speciale onderwijsbehoeften voor het onderwijs.

Leerdoelen

  • Theoretische introductie voor klinische vaardigheden in de onderwijssetting.

  • Inzicht verwerven in de cognitieve en neuropsychologische processen en genetische factoren die ten grondslag liggen aan het leren bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

  • Kennis verwerven in de interactie tussen onderliggende cognitieve, neuropsychologische en genetische factoren en de (leer)omgeving van kinderen met special onderwijsbehoeften.

Eindtermen:
1-2-4-5-6-7-8-10-11-12-13-15-16-17-18-19.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

  • Opdrachten

  • Gesloten-boek tentamen

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Literatuur is indicatief, wordt later vastgesteld.

  • Hulme, C. & Snowling, M. J. (2009). Developmental disorders of language learning and cognition. Oxford, England: Wiley-Blackwell.

  • Prins, P. & Pameijer, N. (2006). Protocollen in de jeugdzorg: Richtlijnen voor diagnostiek, indicatiestelling en interventie. Amsterdam: Pearson Assessment and Information.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het eerste hoorcollege;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Contact

De docent, Mw Dr. S.E. Mol, heeft een uur na afloop van het college spreekuur en is ook per email bereikbaar.