Studiegids

nl en

Leiderschap

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Toegelaten tot het Honours College FSW.

Beschrijving

‘Wat maakt een leider succesvol?’. Dit is de kernvraag die in deze module centraal staat. Voor een antwoord is de module een inleidende zoektocht naar wat succesvol leiderschap inhoud in theorie en onderzoek. Er worden antwoorden gezocht op verschillende intrigerende vragen. Wat is leiderschap? Is leiderschap nodig? Hoe is falend leiderschap te verklaren? Wat is succesvol leiderschap?.
Het vak is bedoeld voor studenten van het Honours College FSW met een wetenschappelijke interesse in leiderschap en/of de ambitie tot leidinggeven en leiderschap. Het inzicht wordt vergroot in succesvol leiderschap op verschillende niveaus in verschillende sectoren van de samenleving.

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in:

 • Kernbegrippen van leiderschap (conceptualiseringen en operationaliseringen).

 • Theorieën ter verklaring van falend en succesvol leiderschap.

 • Onderzoek naar leiderschap (verschillende onderzoeksgebieden, vraagstellingen en methodologie).

 • Verwerven algemene academische vaardigheden (vraagstukken op onafhankelijke wijze kunnen analyseren en inzichten gestructureerd en duidelijk, mondeling en schriftelijk kunnen presenteren).

Rooster

Bekijk het programma van Wetenschap & Samenleving voor het betreffende rooster.

Onderwijsvorm

 • Interactieve seminars

 • Excursie

 • Literatuurstudie

Toetsing

De opzet van de module is studentgericht en probleemgestuurd. Studenten staan centraal. De module bevordert intrinsiek gemotiveerd leren door tegemoet te komen aan de voor die motivatie belangrijke behoeften aan competentie, autonomie en binding. De module is probleem gestuurd door zich te structureren rond de centrale vraag. Een antwoordt wordt gezocht via verschillende activiteiten aan de hand waarvan de studenten ook worden getoetst:

 • Boekrecensie

 • Artikelanalyse

 • Mindmapping

 • Paper

Het eindcijfer komt tot stand op basis van de gewogen deelcijfers.

Literatuur

 • Boek

 • Aanvullende literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden m.b.v. het persoonlijk subplan.

Locatie en contact

De seminars vinden plaats op de Sterrewacht van de Universiteit Leiden.

Secretariaat Honours College FSW kamer 5A12.
E-mail

Opmerkingen

Per semester kunnen 30 studenten deelnemen.