Studiegids

nl en

Triple S: Intuïtie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Toegelaten tot het Honours College FSW.

Beschrijving

Short Science & Society, oftewel Triple S zijn korte modules rond een thema. In interactieve bijeenkomsten worden thema’s door onderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines en gastsprekers besproken.
Deze module van Triple S staat in het teken van intuïtie. Intuïtie oftwel “gut feeling”. Iedereen heeft het, maar waar komt het vandaan? Kun je op je intuïtie vertrouwen en zo ja wanneer wel en wanneer niet? Het begrip intuïtie wordt nader verkend vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines.

Leerdoelen

Het doel van de module is het verkrijgen van inzicht en kennis m.b.t. intuïtie.

Rooster

Bekijk het programma van Wetenschap & Samenleving voor het betreffende rooster.

Onderwijsvorm

  • Seminars

  • Zelfstudie

Toetsing

Na een korte literatuurstudie wordt een onderzoeksvraag geformuleerd en beantwoord over een van de behandelde invalshoeken. De bevindingen worden in een verslag van 2500 woorden weergegeven.

Literatuur

Eventuele literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden m.b.v. het persoonlijk subplan.

Contact

Mw. Dr. M.J.A.J. Verhallen.

Opmerkingen

Per semester kunnen maximaal 20 studenten deelnemen.