Studiegids

nl en

Honours Class (Honours College FSW)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De Honours Classes staan open voor Honours College FSW studenten. Wanneer er ruimte over is, is het mogelijk voor gemotiveerde studenten in hun derde bachelorjaar zich ook in te schrijven.

Beschrijving

Een Honours Class is een korte interdisciplinaire cursus. Deze Honours Classes worden verzorgd door verschillende faculteiten van de Unversiteit Leiden.
Als student van het Honours College FSW is het verplicht ten minste één Honours Class te volgen.

Aanmelden

Aanmelding geschiedt via een aanmeldformulier dat op de website beschikbaar komt. Hierin worden zowel een motivatiebrief (150 woorden) en cijferlijst gevraagd.

Contact

Voor vragen kun je rechtstreeks een mail sturen naar: classes@ha.leidenuniv.nl of kijk op de website.