Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Honours Mini Onderzoeksstage

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Tweedejaars student Honours College FSW.

Beschrijving

De Honours Mini Onderzoeksstage is een mogelijkheid voor tweedejaars studenten van het Honours College FSW om aan den lijve te ondervinden wat het betekent om als academisch onderzoeker te werken. Er wordt stage gelopen bij een wetenschapper, waarbij ook daadwerkelijk zelf bepaalde onderzoekstaken worden verricht.
De student loopt mee in een promotieonderzoek.

Onderwijsvorm

De tijdsinvestering is 20 werkuren op de stageplek. Deze zijn in overleg met de stagebegeleider zelf in te delen en 8 uur voor evaluatie en rapportage.

Toetsing

Basis voor een voldoende beoordeling is een akkoord verklaring van de stagebegeleider. Het verslag zelf wordt beoordeeld door de staf van het Honours College waarbij wordt gelet op het niveau.

Aanmelden

De beschikbaarheid van stages van dit type is wisselend. Kijk op de Blackboardpagina van het Honours College FSW cohort voor informatie over beschikbare stageplaatsen. Het is ook zinvol eventueel zelf op zoek te gaan naar een promovendus en zelf initiatief te nemen.

Contact

Voor vragen neem contact op met Marc Cleiren via honoursfsw@fsw.leidenuniv.nl. Vermeld in het onderwerp ‘Honours Mini Onderzoeksstage’.