Studiegids

nl en

Wetenschap en Samenleving III

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Derdejaarsstudent Honours College FSW

Beschrijving

Wetenschap en Samenleving III bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Openingsbijeenkomst op 01-09-2015 om 18.00 in 1A01

 • Bijwonen van 3 van de 5 facultaire Food for Thought lunches

 • Excursie

 • Studiereis

Onderwijsvorm

 • Openingsbijeenkomst op 01-09-2015 om 18.00 in 1A01

 • Bijwonen van 3 van de 5 facultaire Food for Thought lunches
  Aanmelden dient te worden gedaan via honoursfsw@fsw.leidenuniv.nl uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de lunch .

 • Excursie
  De studenten verzorgen zelf een deel van het Honours onderwijs middels een excursie op 19 november (groep A) en op 26 november (groep B).
  NB. Studenten die in het buitenland studeren het eerste semester hoeven deze excursie niet in te halen.

 • Studiereis
  20 t/m 23 april zullen de studenten een Europese hoofdstad verkennen rondom een zelfgekozen thema. Studenten voeren aan de hand hiervan een kleinschalig onderzoek uit.
  Ter voorbereiding dienen drie colleges te worden gevolgd op de maandagen 8 februari, 7 maart en 21 maart.
  Studenten bereiden daarnaast gezamenlijk een rader voor.
  Tot slot moet worden deelgenomen aan de afsluitende bijeenkomst op vrijdag 27 mei van 13.00-16.30.

NB. Al deze bijeenkomsten zijn onderdeel van het Honours College FSW programma en kennen een verplichte aanwezigheid.

Contact

Voor vragen neem contact op met het Secretariaat Honours College FSW kamer 5A12.
E-mail