Studiegids

nl en

Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Tijdens deze cursus leren studenten (Engelse taal en cultuur) basisvaardigheden voor de studie van (Engelstalige) literatuur. Studenten doen vaardigheden op in het analyseren van poëzie, proza en drama, door het nauwkeurig bestuderen van Engelstalige teksten uit verschillende periodes. Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel de structurele en stilistische aspecten van literaire teksten als naar de culturele en historische contexten waarin de literatuur vorm krijgt. Door middel van een aantal schrijfopdrachten zullen de studenten hun eerste stap zetten naar het schrijven van literair-kritische essays.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus beschikt de student over:

 • kennis van de belangrijkste structurele en stilistische aspecten van de literaire genres: poezie, drama en prosa.

 • de vaardigheid om literaire begrippen toe te passen in een kritische benadering van een literaire tekst.

 • de intellectuele vaardigheid om kiritische (onderzoeks) vragen te stellen over literaire teksten en hypothesen.

 • basis schrijfvaardigheden waarme een kritische respons op een literaire tekst in heldere taal en in een duidelijke structuur op papier gezet kan worden.

Rooster

Zie rooster Engels

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur.

 • 13 uur hoorcollege

 • 26 uur werkgroep

 • 191 uur leeswerk (gemiddeld 15 uur per week, maar de ene week meer dan de andere)

 • 30 uur voor het voorbereiden van het tentamen (revisie)

 • 16 uur voor het maken van schrijfopdrachten.

 • Studiebegeleiding/inzage tentamens: 4 uur.

De urenverdeling hierboven geeft alleen een indicatie. Sommige studenten lezen snel en schrijven langzaam en vice versa.

Toetsing

 • Twee korte schrijfopdrachten waarvan alleen de laatste wordt becijferd; minimum cijfer: 6 (20%).

 • Een mid-term tentamen (3uur) in de tentamenweek in oktober; minimum cijfer: 5 (30%).

 • Een end-of-term tentamen (3uur) in december of januari; minimum cijfer: 5 (50%).

Het eindcijfer voor de cursus is het gemiddelde van de drie bovengenomende toetsonderdelen afgerond naar het dichtstbijzijnde halve punt. Een eindcijfer lager dan 5,5 (ook 5,49) is onvoldoende. Alleen bij een onvoldoende eindcijfer kunnen toetsonderdelen met een cijfer lager dan 5,5 worden herkanst in januari of maart 2016. Het herkansingscijfer vervangt het originele cijfer.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Nigel Warburton, The Basics of Essay Writing(Routledge 2007)

 • Austen, Jane. Northanger Abbey (Penguin)

 • Greenblatt, Stephen, et al (eds.). The Norton Anthology of English Literature, 9th edition, Vol. I and II (Norton) [NOTE: koop NIET de verkorte “Major Authors” editie van de Norton Anthology].

 • Klarer, Mario. An Introduction to Literary Studies. THIRD EDITION (Routledge 2013)

 • Hitchcock (dir), Rear Window (DVD)

 • James, Henry. The Turn of the Screw and the Aspern Papers (Penguin)

 • O’Connor, Flannery. Wise Blood (faber and faber)

 • Syllabus

Aanmelden

Aanmelding via studiecoördinator.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Onderwijsadministratie van Eyckhof

Opmerkingen

De leessof voor week 1 zal uiterlijk een week voor de aanvang van de cursus op Blackboard staan.