Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

MA linguistics: Pre-master English Language and Linguistics

De opleiding Engelse taal en cultuur biedt voor studenten met een Bachelordiploma HBO Lerarenopleiding een pre-mastertraject aan dat voorbereidt op de masterspecialisatie English Language and Linguistics. Het pre-mastertraject omvat 60 ECTS. Na het behalen van deze pre-master krijgt men toelating tot de Master Linguistics, specialisatie English Language and Linguistics. Daarna is het mogelijk een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen bij het ICLON.