Studiegids

nl en

Geografische Informatie Systemen (GIS)

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

Dit college biedt inzicht in de toepassingsmogelijkheden van Geografische Informatie Systemen (GIS) bij archeologisch veldwerk en analyses. Nieuwe onderzoeksmogelijkheden die door deze technologie mogelijk worden gemaakt, worden met meer diepgang behandeld.

Leerdoelen

  • Een goed beeld verkrijgen van de manier waarop Geografische Informatie Systemen (GIS) momenteel binnen de archeologie worden gebruikt. Zowel de technische aspecten als de toepassingsgebieden komen aan bod;

  • Aanleren van het beheer en de analyse van de ruimtelijke archeologische informatie;

  • In staat zijn om voor een eigen onderzoek eenvoudige (verspreidings)kaarten in GIS te maken.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Practicum.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 14 uur hoorcollege;

  • 36 uur practicum;

  • 140 pagina’s literatuur;

  • Opdrachten.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen.

De tentamenuitslag geldt alleen als aan de aanwezigheidsplicht bij de practica is voldaan en de afsluitende practicumopdrachten zijn ingeleverd (via BlackBoard).

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

J. James Conolly & M. Lake, Geographical Information Systems in Archaeology. Cambridge University Press (2006).
ISBN: 978-0-521-79744-3.

Aanmelden

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. W.N.H. Laan.

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht bij practica.