Studiegids

nl en

Archeologie: Bioarchaeology

Dit is een specialisatie binnen de bachelor opleiding Archeologie.

Aan het onderwijs voor deze onderwijseenheden kan pas worden deelgenomen nadat het propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd, en indien voldaan wordt aan de gestelde ingangseisen (per vak apart gespecificeerd).

Introduction

Programme
Archaeological research makes large-scale use of methods applied in natural sciences. In the specialisation Bioarchaeology, the focus is on the natural science elements of archaeology, in particular botany, archaeozoology and human osteology.

During the programme, working with material from an archaeological context is central, using comparative collections. The first part (BA2) of the study programme is the same for all students of this specialisation. This constitutes a broad introduction, which includes artefact analysis and landscape in the subjects experimental archaeology and quaternary geology and soil science of the Netherlands.
In the second part (BA3), you choose a biological accent: zoology, botany or human osteology. Within this second part, you conduct your own research, which forms the foundation for the concluding Bachelor thesis. This specialisation prepares for the Master specialisation Material Culture Studies and the research master Bioarchaeology.

Further studies
After the Bachelor, you can specialise further in the Graduate School (MA/RMA) in the Master specialisations Material Culture Studies, Archaeobotany and Archaeozoology, Human Osteoarchaeology and the Research Master Bioarchaeology.

Bachelor year 2

Bachelor year 2 with the specialisation Bioarchaeology consists of the following options:

A. Compulsory courses (25 ects)

B. Choose two of these BA2 profiles:

  • World archaeology (15 ects)
  • Archaeology of Europe (15 ects)
  • Archaeological sciences (15 ects)

C. Choose a specialist course (5 ects) ór a broadening course (5 ects). The latter consists of a course of your choice from the remaining BA2 profile that has not been chosen.
The specialist courses are from the BA3 programme, and alternate each year so you will not follow the same course in the BA3.
This year the specialisation Bioarchaeology is offering the specialist courses Palaeodiet (3 ects) plus Excursion Pleistocene (2 ects).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Compulsory courses

Archaeological heritage 5
Gegevensanalyse 5
Geografische Informatie Systemen (GIS) 5
Material studies 2 5
Field school 2 5

Profile World Archaeology

Hunter-gatherers and early farmers 5
Early cities and states 5
Visual culture 5

Profile Archaeology of Europe

Early prehistory 5
Late prehistory and Provincial-Roman archaeology 5
Medieval archaeology 5

Profile Archaeological Sciences

Bioarchaeology 5
Experimental archaeology 5
Quaternary geology 5

Bachelor jaar 3

Bachelor jaar 3 met de specialisatie Bioarchaeology bestaat uit:

A. Verplichte vakken (30 ects)

B. Drie specialisatievakken (15 ects)

Kies voor de resterende 15 ects uit de volgende mogelijkheden:

  • een tweede specialisatie in de Archeologie
  • een halve minor aan een andere faculteit

De andere specialisaties Archeologie:

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Archaeological theory (BA3) 5
Predictive modelling 5
Stage BA3 10
Scriptie BA3 10

Specialisatie Bioarchaeology

Paleodieet 3
Excursie Holoceen 2

Kies daarnaast voor 1 van de volgende mogelijkheden:

Botany 10
Zoölogie 10
Osteoarchaeology 10