Studiegids

nl en

Ritueel en religie

Vak
2016-2017

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

De archeologie van het Nabije Oosten is buitengewoon rijk aan vaak spectaculaire, soms bizarre uitingen van ritueel en religie. Maar wat is eigenlijk ritueel? Hoe gaan archeologen te werk bij het identificeren van cultusplaatsen? Welke criteria hanteren zij hierbij en bestaat er een standaard werkwijze? Welke verschillende onderzoeksmethoden, bronnen en denkkaders gebruiken archeologen van het Nabije Oosten? Wat zijn de verschillen tussen ritueel, cultus en religie?

Een aantal belangrijke voorbeelden van rituele expressie worden als case studies onderzocht. Het tijdskader van de cursus strekt zich uit van het Neolithicum in het Nabije Oosten tot de Middeleeuwen.

Leerdoelen

  • Inzicht krijgen in de modellen en theorieën die door archeologen worden toegepast bij onderzoek naar ritueel en religie;

  • Inzicht krijgen in de ontwikkelingen op de lange termijn in rituele en religieuze praktijken in het oude Nabije Oosten;

  • Deze rituele en religieuze praktijken kritisch kunnen beschouwen in relatie tot interpretatieve kaders en de gegevens waar deze op zijn gebaseerd.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 14 uur werkcollege (1 ects);

  • 300 pagina’s literatuur (2 ects);

  • Essay van 3.000-4.000 woorden (2 ects).

Toetsvorm

  • Wekelijkse essays waarin de leesopdracht van die week wordt behandeld (30%);

  • Afsluitend essay waarin een van de case studies uit de colleges wordt behandeld (3.000-4.000 woorden) (70%).

De wekelijkse essays moeten steeds voorafgaand aan het college worden ingeleverd via BlackBoard. Het afsluitende essay moet 2 weken na het eind van de colleges worden ingeleverd.

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Per college worden 1 of 2 artikelen gelezen. De lijst met te lezen artikelen wordt 2 weken voor aanvang van het college uitgereikt. Zorg ervoor dat je op tijd voor de module in BlackBoard bent aangemeld.

Inschrijven

Aanmelden voor de colleges is niet nodig, aanmelden voor het examen is verplicht. Zie de pagina Inschrijven in uSis voor instructies.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met A. Politopoulos.

Opmerkingen

Aanwezigheid verplicht.