Studiegids

nl en

Eerste jaar

Tijdens het eerste jaar zijn de volgende activiteiten gepland:

  • Informatiebijeenkomst opleiding en openinsgcollege van 1 uur

  • Excursie Nino en papyrologisch instituut van 2 uur

  • Excursie RMO van 2 x 1 uur

  • Informatiebijeenkomst USIS, blackboard, website, e-gids van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst specialisatiekeuze OCMW en BSA van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplan van 1 uur

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten 5
Propedeuse Hoorcollege Oude Geschiedenis (OG) 5

Kies één taal (10 EC) uit:

Bijbels Hebreeuws 1 10
Inleiding Akkadisch en spijkerschrift 10
Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 10

Bij keuze voor Grieks:

Studenten met eindexamen Grieks volgen Grieks taalverwerving B/C groep
Studenten zonder eindexamen Grieks volgen Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid

Grieks voor iedereen: basiscursus grammatica en leesvaardigheid 1 en 2 5 en 5
Grieks taalverwerving 1 (B/C-groep) 5
Grieks taalverwerving 2 (B/C-groep) 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Antieke Godsdiensten 5
De eerste wereldrijken: Egypte en het Nabije Oosten (1ste Mill v.Chr. – 7de eeuw n.Chr.) 5
Seminar OCMW 1 5
Academische Vaardigheden (Oude culturen van de mediterrane wereld) 0

Trackspecifiek

Materiële cultuur van het oude Egypte 5
Cultuurgeschiedenis van Mesopotamië 5
Van Aram tot Zakho 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk

Kerncurriculum: Area Studies 5
Archeologie van het Oude Nabije Oosten 5
Museologie van het Oude Nabije Oosten 5

Trackspecifiek

Geloof aan de Goden: Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld 5

Kies één van de twee werkcolleges van Oude Geschiedenis:

De Romeinse Democratische Republiek? 10
Keizers, goden en conflicten: vroege christenen in Romeins Klein-Azië 10

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Seminar OCMW 2 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Kunstgeschiedenis van Egypte en Syrië-Mesopotamië 5

Trackspecifiek

Cultuurgeschiedenis van Mesopotamië 5
Onderwerpen uit de Griekse papyrologie (teksten in vertaling) 5
Ritueel en religie 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Keuzeruimte (15 ects)

Trackspecifiek

Paleografie van de Griekse papyri 1 5

Kies één van de twee werkcolleges van Oude Geschiedenis:

Seks, sekse en seksualiteit in de Grieks-Romeinse wereld 10
Hard gelach: Romeinse humor voor historici 10

Tweede semester

Keuzeruimte (15 ects)

Gemeenschappelijk

Seminar OCMW 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

Meer info

Kijk voor algemene informatie over de opleiding op www.studereninleiden.nl