Studiegids

nl en

Vertalen Nederlands-Engels

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal. Deze cursus is onderdeel van de minor Vertalen en kan niet afzonderlijk worden gevolgd.

Beschrijving

Het is een wijdverbreid misverstand dat iedere moedertaalspreker van het Nederlands die een redelijke kennis heeft van het Engels automatisch een goede vertaler is. Het doel van deze cursus is om de student kennis te laten maken met een aantal tekstsoorten en vertaalproblemen waar een vertaler in zijn of haar dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen. Tijdens de werkgroepen bespreken we de vertalingen en redigeeropdrachten die thuis zijn voorbereid. Tijdens de schriftelijke tentamens in de studieweek en aan het einde van de cursus vertalen de studenten ter plaatse een of meerdere teksten.

Leerdoelen

 • Vaardigheid in het vertalen van redelijk complexe Engeltalige teksten, die echter geen specialistische terminologie of jargon bevatten, met behulp van woordenboeken en thesauri.

 • Vaardigheid in het redigeren van Engelse teksten.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website

Onderwijsvorm

 • Eén werkcollege van 90 minuten per week.

Studielast

De totale studielast is 280 uur (10 EC), die als volgt worden besteed:

 • Volgen van college: 28 uur.

 • Bestuderen van de verplichte literatuur: 24 uur.

 • Vertalen en voorbereiding op het tentamen: 224 uur.

 • Vertaaltentamens: 4 uur.

Toetsing

 • Midterm vertaaltentamen (40%).

 • End-of-term vertaaltentamen (60%).
  Om voor de cursus te slagen moet minimaal een 6.0 behaald te worden.

Indien een cijfer lager dan 6.0 behaald wordt, dient het tentamen herkanst te worden.

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij ongeoorloofde afwezigheid wordt de student uitgesloten van het maken van het/de betreffende examen(s).Verder kan het tentamen alleen worden afgelegd indien de vertalingen elke week vóór de werkgroep op papier worden ingeleverd.

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard (cursusinformatie, mededelingen en studiematerialen).

Literatuur

 • Dorst, A.G., Weltens, B., & Hannay, M. (2014). Van tekst naar text: Taal- en vertaalvaardigheid Engels. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

 • Introduction to Translation from Dutch to English: Reader verkrijgbaar op Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Onderwijsadministratie Engelse taal en cultuur, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144;
mail osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Mw T.D. Obbens, MA, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

-