Studiegids

nl en

Vertalen Engels-Nederlands

Programma onder voorbehoud:

Een talenstudie op zich biedt geen voorbereiding op het beroep van vertaler, maar
noch afgestudeerden, noch opdrachtgevers zijn zich hiervan bewust. Gelukkig, zou
je kunnen zeggen, want veel afgestudeerden kiezen uiteindelijk voor het vertalersvak. De eerste producties zijn dan vaak het resultaat van bloed, zweet en tranen, maar na een aantal jaren krijgt men er wel handigheid in, en misschien zelfs aardigheid.

Bij de opleiding Engelse taal en cultuur zijn we er van overtuigd, dat het beter
is dat de studenten met enige voorbereiding voor het beroep van vertaler kiezen. Daarom biedt dit keuzepakket je de mogelijkheid kennis te maken met dit vak, dat in meerdere opzichten zeer spannend en uitdagend is. Immers, een goede vertaler heeft gedegen kennis van minstens twee talen met al hun grammaticale en lexicale nuances. Daarnaast is de vertaler goed op de hoogte van de culturen die onlosmakelijk met de bron- en doeltaal verbonden zijn: men zegt wel dat de vertaler als bemiddelaar tussen culturen functioneert. Tenslotte heeft de vertaler nagedacht over hoe het vak van vertaler beoefend wordt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vertaaltechnieken, maar ook over vragen als hoe letterlijk men moet vertalen en wat letterlijk dan betekent. Al deze aspecten van het vertalen komen in het keuzepakket Vertalen Engels-Nederlands-Engels aan bod.

Maximum aantal deelnemers: 40
Studiegidsnummer: 5000MENENN
Nummer studieactiviteit: 1509

Cursussen

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Inleiding Vertaalwetenschap 5
Vertalen Engels-Nederlands 10

Tweede semester

Cultuurkunde voor Vertalers 5
Vertalen Nederlands-Engels 10

Keuzeruimte

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Studenten die deze variant kiezen volgen:

  • Vertalen Engels-Nederlands

  • Inleiding Vertaalwetenschap

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

Meer info

  • Minor

  • Omvang: 30 ec

  • Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines

  • Voertaal: Engels en Nederlands

  • Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte

  • Coördinator: mw. T.D.Obbens

  • Informatie: t.d.obbens@hum.leidenuniv.nl of 071 527 2146

  • Aanmelding: via uSis

Minor Vertalen Engels-Nederlands-Engels
Een talenstudie op zich biedt geen voorbereiding op het beroep van vertaler, maar noch afgestudeerden, noch opdrachtgevers zijn zich hiervan bewust. Gelukkig, zou je kunnen zeggen, want veel afgestudeerden kiezen uiteindelijk voor het vertalersvak. De eerste producties zijn dan vaak het resultaat van bloed, zweet en tranen, maar na een aantal jaren krijgt men er wel handigheid in, en misschien zelfs aardigheid.

Bij de opleiding Engelse taal en cultuur zijn we er van overtuigd, dat het beter is dat de studenten met enige voorbereiding voor het beroep van vertaler kiezen. Daarom biedt dit keuzepakket je de mogelijkheid kennis te maken met dit vak, dat in meerdere opzichten zeer spannend en uitdagend is. Immers, een goede vertaler heeft gedegen kennis van minstens twee talen met al hun grammaticale en lexicale nuances. Daarnaast is de vertaler goed op de hoogte van de culturen die onlosmakelijk met de bron- en doeltaal verbonden zijn: men zegt wel dat de vertaler als bemiddelaar tussen culturen functioneert. Tenslotte heeft de vertaler nagedacht over hoe het vak van vertaler beoefend wordt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vertaaltechnieken, maar ook over vragen als hoe letterlijk men moet vertalen en wat letterlijk dan betekent. Al deze aspecten van het vertalen komen in de minor Vertalen Engels-Nederlands-Engels aan bod.

De cursussen in de minor zijn Vertalen Engels-Nederlands; Vertalen Nederlands-
Engels, Cultuurkunde voor Vertalers en Inleiding Vertaalwetenschap.

Maximum aantal deelnemers: 40

Aansluitende masteropleiding
Studenten die de minor Vertalen Engels-Nederlands-Engels én de Bachelor Engelse Taal en Cultuur hebben afgerond, hebben direct toegang tot de master Translation in Theory and Practice.