Studiegids

nl en

Representatie: cultuur en betekenis

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Representatie is een centraal begrip voor alle vakgebieden waarin culturele objecten bestudeerd worden (beeldende kunst, design, architectuur, film, literatuur). Schilderijen, schriftelijke en visuele teksten, materiële dingen en objecten, films, gebouwen, maar ook instellingen zoals musea, zijn rijk aan (al dan niet verborgen) ideologieën en betekenissen. Deze culturele objecten en instellingen representeren en reflecteren de samenleving en cultuur. Dit geldt evengoed voor de vroegmoderne cultuur, als voor de moderne en hedendaagse samenleving, en voor Europese culturen evengoed als voor culturen buiten Europa.

In deze cursus passeren de volgende vragen de revue: Wat betekenen afbeelding, uitbeelding en verbeelding? Wie beeldt wat op welke manier af en voor wie? Wie worden afgebeeld, beschreven of gefilmd, en wie niet? Welke verbeeldingen bevestigen dat wat wij (denken te) weten en welke verbeeldingen ondermijnen zogenaamd vaststaande kennis? Wat verstaan we onder de politiek van de representatie? Het begrip representatie is in deze cursus het kritische uitgangspunt om vragen te stellen bij alles wat we zien, lezen en ervaren.

Leerdoelen

  • Inzicht hebben in het proces van representatie in relatie tot een diversiteit aan culturele objecten en disciplines.

  • De maatschappelijke relevantie onderkennen van een analyse van artefacten/culturele objecten met als invalshoek de representatie en reflectie van cultuur en samenleving.

  • Het begrip representatie genuanceerd kunnen hanteren bij een analyse van culturele objecten op beginnersniveau.

  • Bekend zijn met een aantal bronteksten die van belang zijn voor de theorie over representatie.

  • Zelfstandig kunnen werken met de behandelde theorieën.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis van de opleiding Kunstgeschiedenis.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur

28 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 14 weken)
28 uur: Voorbereiding colleges
20 uur: Voorbereiding toetsen
04 uur: Toetsing
60 uur: Literatuurstudie

140 uur

Toetsing

  • Deeltoets 1 (50%): schriftelijk tentamen.

  • Deeltoets 2 (50%): schriftelijk tentamen.

Compensatie: het gemiddelde over de beide deeltoetsen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Cijfers lager dan 5.0 voor de afzonderlijke deeltoetsen zijn niet toegestaan.
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen van presentaties, e.d.

Literatuur

  • Cursusboek: nader te bepalen.

  • Een reader met enkele teksten ter aanvulling (online te bestellen via: Readeronline)

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. L.M.F. Bertens Dr. M.A. Peters

Drs. G.J. (Gerhard Jan) Nauta (Onderwijscoördinator)

Opmerkingen

Zie voor actuele informatie de website van de opleiding Film- en Literatuurwetenschap.