Studiegids

nl en

Inleiding Politieke Wetenschap II: Internationale Vergelijkingen en Verklaringen

Vak
2016-2017

Omschrijving

Doel: 1. Het bieden van een systematisch overzicht van de centrale begrippen, de belangrijkste benaderingen, onderzoeksvelden en onderzoeksmethoden van de politieke wetenschap.
Doel: 2. Het ontwikkelen van zowel schriftelijke als mondelinge vaardigheden door middel van het schrijven van een essay en het houden van een mondelinge presentatie.

Inhoud: Deze cursus bouwt voort op de inleidende cursussen Nationale Politiek, Internationale Politiek en Inleiding Politieke Wetenschap I in de voorgaande blokken. Het doel van de cursus is om een systematisch overzicht te bieden van de belangrijkste onderzoeksvelden van de politieke wetenschap. Aan de orde komen thema’s als politieke cultuur, verkiezingen en kiesgedrag, partijen en partijstelsels, belangengroepen, parlementen en regering, bureaucratie, lagere overheden, de politieke rol van de rechter en het beleid. Het accent in de cursus ligt op de verschillende patronen van democratie en instituties in diverse landen.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges (in het Engels).

Studiemateriaal

R. Hague en M. Harrop, Comparative Government and Politics; An Introduction, 10e druk, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2013
Reader met artikelen en hoofdstukken via Readeronline.

Toetsing

Tentamen.

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 16 mei 2017, 09.00-12.00 in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Dinsdag 13 juni 2017, 09.00-12.00 in het USC

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Rooster

Rooster