Studiegids

nl en

NGO’s in het Transnationale Maatschappelijk Middenveld

Vak
2016-2017

Omschrijving

Doel 1: Studenten verdiepen hun kennis en begrip van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en het transnationale maatschappelijk middenveld. De cursus helpt studenten om kennis te verwerven en een standpunt te bepalen met betrekking tot de functies en het gedrag van NGO’s in de praktijk.

Doel 2: Studenten ontwikkelen hun vermogen NGO’s en het transnationale maatschappelijk middenveld kritisch te beschouwen met behulp van theorieën, modellen en concepten. Ze leren de aannames, methodologische implicaties en inherente beperkingen van theorieën en modellen kennen en beoordelen. Verder staat centraal het ontwikkelen van schrijf-, presentatie-, discussievaardigheden.

Inhoud: Studenten verdiepen hun kennis en begrip van de rollen en het gedrag van NGO’s en het transnationale maatschappelijk middenveld (transnational or global civil society), met inbegrip van de normatieve debatten omtrent de relatie tussen NGO’s en statelijke actoren in de internationale politiek. Studenten onderzoeken en analyseren de (in)formele eigenschappen, de (potentiële) macht en het gedrag van NGO’s in de internationale politiek in het algemeen, alsmede op specifieke deelterreinen. De cursus is geschikt voor studenten die geïnteresseerd zijn in NGO’s en het transnationale maatschappelijk middenveld vanuit een academisch perspectief, en voor studenten die overwegen een carrière bij een (niet-gouvernementele) internationale organisatie na te streven.

Rooster

Rooster

Onderwijsvormen

Studenten verdiepen zich zelfstandig in de voorgeschreven literatuur op basis waarvan zij een aantal korte kritische memo’s schrijven (250 woorden per stuk) en discussievragen formuleren. Deze staan centraal staan tijdens de bijeenkomsten, die bestaan uit een lecture en een discussion seminar. Tevens kiezen studenten één NGO waar zij, gedurende het studieblok, de theorieën, modellen, concepten en normatieve vraagstukken uit de voorgeschreven literatuur zelfstandig op toepassen. De bevindingen worden tijdens de bijeenkomsten besproken. Ze vormen ook de basis van een NGO-casusonderzoek en een posterpresentatie die plaatsvindt aan het eind van het studieblok, en dienen als inspiratiebron voor het onderzoeksvoorstel (2500 woorden).

Studiemateriaal

Artikelen en hoofdstukken (beschikbaar via de (digitale) bibliotheek van de Universiteit Leiden) beschreven in de syllabus. De syllabus wordt t.z.t. beschikbaar gemaakt via Blackboard.

Toetsing

Korte kritische memo’s en discussievragen, (4x7,5%), NGO-casusonderzoek en posterpresentatie (20%), en onderzoeksvoorstel (50%). Aanwezigheid is verplicht.

Aanmelden

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen en vervolgcursussen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijvingvind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Ingangseisen

n.v.t.