Studiegids

nl en

Speltheorie en Toepassingen in de Internationale Politiek

Vak
2016-2017

Omschrijving

Doel 1: In de vervolgcursus ligt de nadruk op de speltheorie en de toepassingen van de speltheorie in de politiek. Voor een goed begrip van de toepassingen wordt in de cursus eerst een overzicht gegeven van de verschillende soorten spelen, zoals nul-som spelen, positieve-som spelen, onderhandelingen, en coalities. Kennis van de verschillende typen in de speltheorie is noodzakelijk, aangezien voor de verschillende spelen ook verschillende voorschriften zijn voor het maken van een rationele keuze.
Doel 2: Het doel van de cursus is inzicht verschaffen van het gebruik (en misbruik) van de speltheorie voor vraagstukken die van belang zijn in de internationale politiek.

Inhoud: De cursus geeft een introductie van de speltheorie en behandelt voorbeelden van toepassingen van de speltheorie in de politiek.

Onderwijsvorm

Seminar-stijl colleges. Voorafgaand aan het college dient men alle opgegeven literatuur te hebben bestudeerd. Aanwezigheid bij de colleges is een vereiste. Programmaoverzicht van de cursus t.z.t. op blackboard.

Studiemateriaal

Alle artikelen en hoofdstukken beschikbaar op blackboard en de digitale bibliotheek

Toetsing

De student kiest een onderwerp dat aan de orde is gekomen tijdens de cursus en schrijft daar één substantieel werkstuk over. Het cijfer wordt vastgesteld aan de hand van het werkstuk van circa 6000 woorden. Nadere informatie over het schrijven van één werkstuk t.z.t. op blackboard.

Aanmelden

Het is verplicht om je voor de vervolgcursus in te schrijven via uSis.

Rooster

Rooster