Studiegids

nl en

Staat, Ontwikkeling en Ongelijkheid

Vak
2016-2017

Omschrijving

Doel: 1. Verdieping van kennis en inzicht over de rol van de staat in economische ontwikkeling, de rol van donoren en NGOs en het ontwikkelingsbeleid sinds het jaar 2000, met nadruk op armoede en ongelijkheid
Doel: 2. Het toepassen van kennis en inzicht, oordeelsvermogen en evaluatie van ontwikkelingsbeleid
Inhoud: Deze vervolgcursus bouwt voort op de inleidende kennis verworven in het tweedejaars vak Ontwikkelingsvraagstukken. We bestuderen literatuur over de rol van de staat in ontwikkeling, de rol van donoren en visies over armoede en ongelijkheid. Daarnaast is er aandacht voor het beleid in de periode sinds 2000 gericht op macro-economische groei en armoedebestrijding.

Onderwijsvormen

Seminar; discussies, presentaties

Studiemateriaal

J. Sachs, 2005 The End of Poverty: economic possibilities for our time (London: Penguin Books) NB deze is on line in PDF beschikbaar

W. Easterley, 2013, The Tyranny of Experts: economists, dictators and the forgotten rights of the poor (New York, Basic books).

Toetsing

Review Essay 25%, Research Paper 65%, Presentatie 10%

Ingangseis

Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek

Rooster

Rooster