Studiegids

nl en

Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk

Vak
2016-2017

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de Propedeuse CA-OS en de Pre-master CA-OS. Studenten ingeschreven voor de bachelor CA-OS of voor de pre-master CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak.

 • Geïnteresseerden die dit vak als contractstudent willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op deze pagina van de faculteitswebsite.
  Het is overigens niet aan te raden om dit vak te volgen als contractonderwijs voordat er minstens een inleidend antropologisch vak daarvoor is gedaan.

Beschrijving

Dit vak richt zich op het verwerven van praktische kennis van procedures van dataverzameling in sociaalwetenschappelijk onderzoek en op het contextualiseren van wetenschappelijk onderzoek binnen bepaalde kennisparadigma’s. Studenten zullen vraagstellingen leren formuleren, data leren verzamelen, specifieke methoden en technieken van onderzoek leren toepassen en kritisch leren kijken naar de relatie tussen data en kennis.

Leerdoelen

Specifieke doelstellingen:
1. Basiskennis over onderzoek opstellen en uitvoeren
2. Algemeen aanvaarde methoden en technieken binnen sociale wetenschappen leren toepassen
3. Definiëren en operationaliseren van begrippen
4. Relatie tussen vraagstellingen, methoden, analyse en kennis leren begrijpen, toepassen en kritisch bekijken.
5. Wetenschapsfilosofische kritieken leren toepassen

Rooster

 • Hoorcolleges: Rooster

 • Tentamen: tentamenrooster

 • Intensieve practicum-week met een extra hoorcollege, in week 8. De hoorcoleges en de werkgroep zijn die week gevolgd door practica die de hele namiddag in beslag zullen nemen. AANWEZIGHEID IS VERPLICHT. Van studenten wordt verwacht deze week de hele dag vrij te houden voor dit vak. Er zijn géén uitzonderingen op aanwezigheidsverplichting, behalve ziekte of andere zwaar onvermijdelijke omstandigheden, waarvoor schriftelijk bewijs vooraf of gedurende de week 7 kan worden ingediend bij de examencommissie.

Onderwijsvormen

Totaal: 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)
Alle hoorcolleges, practica en werkgroepen zijn verplicht.

 • Hoorcolleges: 2 keer in de week

 • Practicum week 20-24 februari * (zie de mededeling onder het kopje Rooster)

 • Werkgroepen: 1 keer in de week 1 uur

 • opdrachten

 • literatuur ca. 700 pagina’s

Toetsing

 • verplichte deelname aan alle hoorcolleges, practica en werkgroepen. [ Afwezigheid wordt gedoogd alleen met expliciete toestemming van de docent ]

 • schriftelijk tentamen over hoorcollegestof en literatuur met gesloten en open vragen

 • opdrachten bij de werkgroepen en practica

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende (cijfer 5 en lager).

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 11 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Inschrijving in uSis

Alle deelnemers moeten zich inschrijven in Usis voor colleges én het tentamen. Inschrijving voor werkgroepen en practicum is niet nodig. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (syllabus en powerpoints) en voor announcements. Grade centre wordt ook gebruikt.

Studiemateriaal

(Lijst herzien in januari 2017):
o Bryman, A., Social Research Methods, 4th edition, Oxford: Oxford University Press (2012)
o Marion & Crowder: Visual Research
o Jong, J. D. de, Kapot Moeilijk, Amsterdam: Aksant (2007)
o Plus artikelen die via BB toegankelijk zijn.

Contact

Metje Postma en Freek Janssens