Studiegids

nl en

Religie en moderniteit

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de Bachelor, de Minor en de Pre-master CA-OS. Alleen studenten ingeschreven voor deze opleidingen hebben toegang tot dit vak.
Zie ook het kopje “Inschrijving” onderaan.

Beschrijving

Religies omvatten theorieën omtrent leven en dood, de creatie van de wereld, en het einde der tijden, en spelen daarmee een belangrijke rol ten aanzien van de wijzen waarop mensen de wereld waarin ze leven beschouwen. Daarmee is religie een verschijnsel dat een centrale rol speelt in de studie van cultuur. Antropologen hebben daarbij met name aandacht voor de wijze waarop religie gepraktiseerd wordt, en hoe religieuze verschijnselen verbonden zijn met andere maatschappelijke domeinen. Dit roept ondermeer vragen op omtrent de relatie van ‘geinstitutionaliseerde’ tot ‘persoonlijke’ religie, de wijze waarop staten zich verhouden tot religieuze groeperingen, en de rol die religie speelt ten aanzien van etniciteit. Ook roept dit vragen op omtrent de wijze waarop wetenschappers religie tot een object van studie hebben gemaakt. De antropologische studie van religie richt zich ondermeer op persoonlijke spiritualiteit, genezing, hekserij, pelgrimage en religieuze bewegingen.

Leerdoelen

De cursus heeft tot doel om studenten kennis bij te brengen omtrent een aantal vanuit een antropologisch perspectief belangrijke perspectieven op religie. Hierdoor ontstaat inzicht in het belang dat religie kan hebben voor uiteenlopende thema’s van antropologisch onderzoek.

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu):

 • Hoorcollege 10 × 2 uur (30 sbu)

 • Literatuur 588 blz (98 sbu)

 • Een schriftelijke opdracht (600 woorden) (8 sbu)

 • Veldwerk oefening (4 sbu)

Toetsing

 • Een schriftelijke opdracht (geen mogelijkheid tot herkansing) is een verplicht onderdeel van de cursus (20% van het eindcijfer)

 • Tentamen (80% van het eindcijfer)

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd.
De herkansing is alleen toegankelijk voor degenen die een onvoldoende gehaald hebben voor het tentamen, actief aan de cursus hebben deelgenomen, en de schriftelijke opdracht hebben gemaakt.

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Rooster

Inschrijving

 • Alle deelnemers moeten zich inschrijven in Usis voor colleges én het tentamen. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om informatie over de indeling van de colleges en aanvullende literatuur bekend te maken. Deelnemers dienen zich bij aanvang van de cursus aan te melden op Blackboard.

Literatuur

 • John Bowen: Religions in Practice (2013) (271p)

 • Stephen E. Gregg & Lynne Scholefield: Engaging with Living Religion (2015) (180p)

 • Aanvullende artikelen zoals beschreven in de syllabus. Deze zijn beschikbaar via blackboard of kunnen rechtstreeks worden gedownload van internet.

Contact

Dr. Erik de Maaker