Studiegids

nl en

Duurzaamheid

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus maakt deel uit van de Bachelor, Minor en Pre-master CA-OS. Alleen studenten ingeschreven voor deze opleidingen hebben toegang tot dit vak.
Zie ook het kopje “Inschrijving” onderaan.

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding in de antropologie van milieu en natuurbescherming. Het besteedt met name aandacht aan de historische ontwikkeling van de discipline en vraagt zich af hoe de discipline een bijdrage kan leveren aan de analyse en aanpak van hedendaagse milieuproblemen. De volgende onderwerpen zullen in de cursus aan bod komen: de opkomst van het natuurbeschermingsdenken, modellering van en toekomstvisies op milieuproblematiek, natuurbeschermingsbeleid en certificering, culturele identiteit in relatie tot natuurbeschermingsvraagstukken, de wisselwerking tussen de theorie over en praktijk van natuurbescherming, het wapenen tegen en herstellen van natuurrampen, de kritische invalshoek vanuit de politieke ecologie.

Leerdoelen

  • Verwerven van theoretische kennis in de antropologie van milieu en natuurbescherming

  • Bekwamen in de analyse van milieuproblematiek met gebruik van antropologische theorie en methoden

  • Oefening in basale academische vaardigheden

Rooster

Zie: Rooster
Datum van de verplichte excursie zal bij aanvang van het vak bekend worden gemaakt.

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Tentamen: alleen studenten die aan de aanwezigheidsverplichting hebben voldaan en de opdrachten hebben ingeleverd hebben toegang tot het tentamen en de herkansing.

Inschrijving

  • Inschrijving geschiedt via Usis voor de collegereeks én voor het tentamen (en evt. herkansing). Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

  • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Onderwijsvormen

Bijeenkomsten van 3 uur, 2 keer in de week, met een verplichte excursie. Andere details worden later bekend gemaakt.
Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastingsuren (sbu)

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen

  • Presentatie en opdrachten

  • Verplichte aanwezigheid

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het gedetailleerd cursusprogramma en de opdrachten bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

Wordt later bekend gemaakt.

Contact

Freek Janssens