Studiegids

nl en

Expertseminar in ontwikkelingsvraagstukken

Vak
2016-2017

Toegangseisen

  • Deze cursus maakt deel uit van de Propedeuse CA-OS . Studenten ingeschreven voor de bachelor CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak.

  • Deze cursus geldt tevens als interfacultair keuzevak voor studenten ingeschreven aan de Universiteit Leiden. Deze studenten kunnen zich vanaf 5 december 2016 voor dit vak inschrijven in Usis.

  • Geïnteresseerden die dit vak als contractstudent willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op deze pagina van de faculteitswebsite.

Beschrijving

De cursus biedt ieder jaar een brede inleiding op de ontwikkelingsproblematiek. Er wordt aandacht besteed aan ontwikkelingstheorieën en hoe die in de praktijk uitwerken; aan culturele, economische, politieke en bestuurskundige aspecten van ontwikkeling; aan Noord-Zuid relaties; en de belangrijkste aspecten van armoede, ongelijkheid, en uitsluiting. De sprekers hebben ruime ervaring met het maken van beleid, de praktijk van ontwikkelingsprojecten, en de bestudering van ontwikkelingsprocessen. In eerdere colleges spraken onder andere Prof. Jan Pronk (voormalig Minister Ontwikkelingssamenwerking), Dr. Van Est (Algemene Rekenkamer), Dr. Lont (CBF keurmerk voor goede doelen), Dr. Verrest (Universiteit van Amsterdam), Prof. De Haan (voormalig directeur Afrika Studie Centrum), Dr. Visser (voormalig Chief Scientist Ministerie Buitenlandse Zaken), Dhr. Fokkema (Issues Manager Shell). Deze cursus biedt een actueel en gevarieerd beeld van de theorie en praktijk van ontwikkelingssamenwerking.

Rooster

Rooster

Onderwijsvormen

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu)

  • 14 hoorcolleges van 2 uur (28 uur = 42 sbu)

  • literatuur (ca. 450 pp = 74 sbu)

  • boekbespreking van ca. 2000 woorden (3 pp = 24 sbu)

Toetsing

Schriftelijk tentamen = 60 % van het eindcijfer
Schrijfopdracht = 40 % eindcijfer

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende (cijfer 5 en lager).

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

Alle deelnemers moeten zich inschrijven voor de hoorcolleges én tentamens (zie boven). Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van programma- en andere informatie, en het doorgeven van resultaten van toetsing.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

  • Sachs, Jeffrey (2015) The Age of Sustainable Development

  • enkele wetenschappelijke artikelen (titels worden via Blackboard bekend gemaakt)

Contact

Nienke van der Heide