Studiegids

nl en

Tutoraat eerste jaar BA CA-OS

Vak
2016-2017

Beschrijving

Zie voor de volledige beschrijving van het bachelortutoraat het tabblad Arbeidsmarktoriëntatie .

De volgende vragen/onderwerpen zullen in het eerste jaar BA centraal staan:

 • Reflectie op studiekeuze: Waarom wil ik antropologie studeren?

 • Aandacht voor studievaardigheden: Hoe leer ik?

Vervlechting met cursussen

Naast plenaire bijeenkomsten en een bijeenkomst in werkgroepverband bestaan er binnen de cursussen duidelijke links met de arbeidsmarkt. Hieronder een overzicht per vak:

Expertseminar in ontwikkelingsvraagstukken:

 • Gastsprekers die inzicht geven in het ontwikkelingswerkveld.

 • In groepsverband een plan maken voor een ontwikkelingsproject.

Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk:

 • Het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor het opzetten en uitvoeren van een onderzoek en deze toepassen in een eigen onderzoekje.

Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk:

 • Kennis van univariate en bivariate statistiek en het werken met SPSS toepassen op eigen data.

Rooster:

Rooster

 • 20 september 2016: Eerste plenaire bijeenkomst ter introductie van het Arbeidsmarktoriëntatie traject.

 • 28 september 2016: Een werkgroepbijeenkomst onder begeleiding van Rosalinde Spitters en de werkgroepdocenten [ Studenten zijn reeds ingedeeld in werkgroepen in het kader van eerstejaarsvakken OOSP en CV. ]
  Locatie: werkgroep-zalen zoals aangegeven in het kader van OOSP

 • 14 november 2016: Tweede plenaire bijeenkomst over studievaardigheden

 • Maart 2017: Tijdens “Expertseminar in ontwikkelingsvraagstukken”: Praktische opdracht – opzetten van een project

 • Maart 2017: Tijdens “Sociaalwetenschappelijk onderzoek in praktijk”: Praktische oefeningen gericht op onderzoeksvaardigheden

 • April/mei 2017: Tijdens “Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk”: Praktische oefeningen gericht op data analyse

 • Juni 2017: Gekoppeld aan de colleges van “Het academisch debat”: Reflectie op het eerste jaar + vooruitblik op het tweede jaar

Afronding

Arbeidsmarktoriëntatie wordt niet getoetst en er worden geen studiepunten toegekend. De opdrachten die worden gegeven dienen naar behoren te worden uitgevoerd.

Studiemateriaal

Voor deze cursus hoef je geen studiemateriaal aan te schaffen. Informatie en opdrachten worden verstrekt tijdens de bijeenkomsten.

Contact en coördinatie:

Rosalinde Spitters, MA, r.j.b.spitters@fsw.leidenuniv.nl , tel. 071-527 3850.
NB: De activiteiten rondom arbeidsmarktoriëntatie worden georganiseerd in nauwe samenwerking met het Studenten Loopbaancentrum. Kijk voor aanvullend advies en/ of specifieke cursussen op www.fsw.leidenuniv.nl/studenten/loopbaanservicefsw .