Studiegids

nl en

Het academisch debat

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Deze cursus is deel 3 van een trilogie 5 EC cursussen Academische Vaardigheden die deel uitmaakt van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.

TOEGANGSEIS: ‘Wetenschappelijk schrijven en academische (re) presentatie’ en ‘Onderzoekspraktijk’ beide serieus gevolgd hebben.

Beschrijving/leerdoelen

 • Het toepassen van kennis uit eerdere cursussen binnen een individueel te schrijven theoretisch kader met daarin een uitgewerkte onderzoeksvraag voor een concreet uitvoerbaar onderzoek

 • Het leren zich positioneren in een academisch debat

 • Het leren zoeken, gebruiken en kritisch selecteren van literatuur

 • Het aanscherpen van vaardigheden ten aanzien van correct verwijzen en het bespreken van het belang hiervan

 • Het leren werken met een systeem van ‘peer review’, met de werkgroep als ‘onderzoeksconsortium’.

Rooster

Data en zaalummers zijn te vinden op de het website:

 • Hoorcolleges: Rooster

 • Werkgroepen: wg-Rooster . NB: Indeling van studenten in werkgroepen blijft in principe dezelfde als voor “Sociaal wetenschappelijk onderzoek in de praktijk” en via op Blackboard bekend gemaakt. (Studenten hoeven zich NIET voor de werkgroepen in usis in te schrijven.)

Onderwijsvormen

 • hoorcolleges 4 × 3 uur = 18 sbu

 • werkgroepen 4 × 2 uur = 16 sbu

 • schriftelijke opdrachten 4.500 woorden = 60 sbu

 • voorlichtingsbijeenkomst over Veldwerk NL (practicum) = 3 uur

 • extra literatuur 270 pag. = 45 sbu

Toetsing

Wekelijkse schrijfopdrachten en een grote eindopdracht waarin ondermeer de eerdere opdrachten verbeterd terugkomen

LET OP: Aanwezigheid bij hoorcolleges en werkgroepen is verplicht!

Blackboard

Wekelijkse opdrachten staan in een syllabus die aan het begin van de cursus wordt uitgereikt. Eventuele wijzigingen hierop zullen op Blackboard worden vermeld.

Studiemateriaal

(voor de drie cursussen Academische vaardigheden tesamen)

 • Ashforth, A. (2000) Madumo, a Man Bewitched Chicago/London, the University of Chicago Press.

 • Beljaars, I. (2016) Body Politics – The Social Production of Difference in the Dutch Kizomba Dance Scene Apeldoorn/Antwerpen, Het Spinhuis.

 • Goffman, E. (1990) The Presentation of Self in Everyday Life Penguin Books Ltd. (andere uitgave mag ook).

 • Harrison, F. (1995) ‘The Persistent Power of “Race” in the Cultural and Political Economy of Racism’ Annual Review of Anthropology 24: 47–74.

 • Jong, J. de (2011) Handboek academisch schrijven (Den Haag, Coutinho).

 • Tsing, A.L. (1993) In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place. Princeton NJ, Princeton University Press.

 • Enkele teksten te downloaden via Blackboard, ter ondersteuning van werkgroepen en schriftelijke opdrachten.

Inschrijving

 • Usis: Alle studenten moeten zich inschrijven in uSis in voor de hoorcolleges. Inschrijving voor het tentamen, de werkgroepen en de practica in Usis is niet nodig. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

 • Inschrijving op Blackboard is tevens verplicht

Contact

Coördinator Dr. Jan Jansen jansenj@fsw.leidenuniv.nl
Tel. 071-5273996