Studiegids

nl en

Vaardigheden 1: Tekstinterpretatie

Vak
2016-2017

Omschrijving

In de eerstejaars bachelorcursussen (1) Tekstinterpretatie, (2) Argumentatie, (3) Boekrecensie en (4) Kritische Beschouwing worden een aantal academische vaardigheden geoefend, die essentieel zijn om een (sociaal) wetenschappelijke studie als Politicologie of Internationale Betrekkingen en Organisaties succesvol te doorlopen en af te ronden. Deze vaardigheden worden in werkgroepbijeenkomsten en een ondersteunende digitale leeromgeving geoefend en uitgediept.

Leerdoelen Tekstinterpretatie
De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • de kernelementen van een wetenschappelijke tekst op het gebied van de politicologie/internationale betrekkingen: aanleiding (maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie), doelstelling (waarom), vraagstelling (wat), methode (wie/waar/hoe), resultaten, conclusie;

  • de wijze waarop een wetenschappelijke tekst kritisch gelezen moet worden.
    De student die de cursus succesvol heeft afgerond beschikt over de vaardigheid om:

  • wetenschappelijk van niet wetenschappelijk relevant onderzoek te onderscheiden (bv. wetenschap vs. journalistiek);

  • verschillende typen onderzoeksvragen te onderscheiden (zoals beschrijvend, verklarend, normatief);

  • een samenvatting te schrijven van een artikel of boekhoofdstuk waarin alle kernelementen van een wetenschappelijke tekst benoemd worden;

  • een profielschets te maken van een wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de politicologie;

  • op correcte wijze te citeren en te verwijzen;

  • literatuur te zoeken.

Onderwijsvormen

Werkgroepen en digitale leeromgeving

Studiemateriaal

Zie syllabus

Toetsing

Wekelijkse opdrachten

Rooster

Rooster