Studiegids

nl en

Vaardigheden 2: Argumentatie

Vak
2016-2017

Omschrijving

In de eerstejaars bachelorcursussen (1) Tekstinterpretatie, (2) Argumentatie, (3) Boekrecensie en (4) Kritische Beschouwing worden een aantal academische vaardigheden geoefend, die essentieel zijn om een (sociaal) wetenschappelijke studie als Politicologie of Internationale Betrekkingen en Organisaties succesvol te doorlopen en af te ronden. Deze vaardigheden worden in werkgroepbijeenkomsten en een ondersteunende digitale leeromgeving geoefend en uitgediept.

Leerdoelen Argumentatie
De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • de algemene structuur van een argument (denk aan: focus op redenen i.p.v. meningen, gegeven voorkeuren of gevoelens; logische vorm van een argument (premissen & conclusie); soorten argumentatie (deductie, inductie, afleiding naar de beste verklaring, analoog redeneren, etc.);

  • de criteria voor goede argumentatie en discussie (denk aan: geldigheid, redelijkheid, waarheid, drogredenen, machtsvrijheid, oprechtheid, en inclusiviteit).
    De student die de cursus succesvol heeft afgerond beschikt over de vaardigheid om zowel mondeling als schriftelijk:

  • argumentaties van anderen te ontleden;

  • argumenten met elkaar in verband te brengen en te vergelijken;

  • argumenten op kritische wijze te beoordelen;

  • zelf een overtuigende argumentatie op te zetten en te presenteren.

Onderwijsvormen

Werkgroepen en digitale leeromgeving

Studiemateriaal

Zie syllabus

Toetsing

Wekelijkse opdrachten

Rooster

Rooster