Studiegids

nl en

Vaardigheden 4: Kritische Beschouwing

Vak
2016-2017

Omschrijving

In de eerstejaars bachelorcursussen (1) Tekstinterpretatie, (2) Argumentatie, (3) Boekrecensie en (4) Kritische Beschouwing worden een aantal academische vaardigheden geoefend, die essentieel zijn om een (sociaal) wetenschappelijke studie als Politicologie of Internationale Betrekkingen en Organisaties succesvol te doorlopen en af te ronden. Deze vaardigheden worden in werkgroepbijeenkomsten en een ondersteunende digitale leeromgeving geoefend en uitgediept.

Leerdoelen Kritische Beschouwing
De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • de wijze waarop de kwaliteit van wetenschappelijke artikelen kan worden beoordeeld;

  • de kernelementen zoals die in een wetenschappelijk artikel aan bod komen (onderzoeksvraag; theoretische verankering; rapportage onderzoeksbevindingen; stappen voor verder onderzoek).
    De student die de cursus succesvol heeft afgerond beschikt over de vaardigheid om zowel mondeling als schriftelijk:

  • de kern van het artikel weer te geven;

  • verschillende artikelen aan elkaar te relateren langs verschillende dimensies (reflectie op opbouw en kwaliteit van het onderzoek, toegevoegde waarde en leesbaarheid; bespreking relatie met andere perspectieven; identificatie van het publiek; algemeen oordeel).

Onderwijsvormen

Werkgroepen en digitale leeromgeving

Studiemateriaal

Zie syllabus

Toetsing

Wekelijkse opdrachten

Rooster

Rooster