Studiegids

nl en

Muziek: Inleiding in de jazzgeschiedenis

Vak 2016-2017

Toegangseisen

Voor dit vak zijn geen toegangseisen.

Beschrijving

Dit college geeft inzicht in het ontstaan van de historische stijlen in de jazz. Hierin spelen improvisatie en swing een grote rol. Ook de sociale, culturele en economische achtergronden waartegen de jazz zich heeft ontwikkeld, worden in het kort geschetst. De gebruikelijke historische classificaties schieten tekort in het beschrijven van de ontwikkelingen in de jazz gedurende de laatste drie decennia. In het college wordt ingegaan op de historiografische problemen die zijn gerezen in de klassieke jazzgeschiedenis. Er zullen mogelijke alternatieven worden aangedragen voor het benaderen en duiden van de hedendaagse jazz.

Rooster

2016-2017, Tweede semester.

De colleges vinden plaats in het Lipsiusgebouw (Cleveringaplaats 1, Leiden), zaal 148 of 147 (zie de data hieronder), op maandagen van 18.45-20.15 uur.

Maandag 6 februari 2017 (eerste college) en UPDATE: maandag 13 februari: Lipsius 028.
Maandag 20 februari tot en met 10 april 2017: Lipsius 147.
NB.: Tentamen is op 10 april 18.45-20.15 in Lipsius 147.

NB: GEEN COLLEGE OP MAANDAG 13 MAART 2017.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met luistervragen.

Literatuur

  • Ted Gioia, The history of jazz. Oxford: Oxford University Press, 2011.
  • additioneel: Scott DeVeaux & Gary Giddens, Jazz.New York: Norton, 2009.

Aanmelden

Inschrijven via uSis.

Contact

Ir. Rogier Schneemann, Academie der Kunsten
Wouter Turkenburg, telefoon: 070 315 14 00, e-mail: w.turkenburg@admin.koncon.nl

Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie s.v.p.:
Keuzevakken muziek en beeldende kunsten