Studiegids

nl en

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Inleiding in het Egyptische hiërogliefenschrift en de grammatica van het Middelegyptisch. Het Middelegyptisch is de klassieke fase van de Egyptische taal, geschreven vanaf ong. 2000 v.Chr., en het is de noodzakelijke basis voor het aanleren van overige taalfasen.

Leerdoelen

In een arbeidsintensief werkcollege worden tekenkennis en vocabulaire opgebouwd in combinatie met kennis van de grammatica, om zelfstandig zinnen in het originele schrift te leren lezen. Het college verschaft de noodzakelijke basiskennis om het college Lectuur Middelegyptisch te kunnen volgen, en voor de studie van andere taalfasen van het Egyptisch, zoals Oud, en Nieuwegyptisch, Demotisch en Koptisch. De kennis van het hiërogliefenschrift is ook voorwaarde voor de studie van het cursiefschrift van het Hiëratisch.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur

  • Bijwonen college: 36 colleges van 2 uur: 72 uur

  • Voorbereiden colleges: 60 uur

    *Voorbereiding op het deeltentamen: 40 uur - Voorbereiding voor eintentamen: 103 uur

  • Toetsing: 4 uur

  • nabespreking 1 uur

Toetsing

Een serie toetsen tijdens de colleges (10%),
een deeltentamen over behandelde zinnen (30%) en een eindtentamen over ongeziene zinnen (60%).

Weging Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

Herkansing Alleen het eindtentamen kan worden herkanst.

Literatuur

  • James P. Allen, Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, third edition, Cambridge ea 2014

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), ), neem contact op met de cursusleider.

Voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), neem contact op met de cursusleider.

Contact

O.E. Kaper

Blackboard

Blackboard

  • Mededelingen over de cursus

  • Beschikbaar stellen van toetsen en oefenmateriaal