Studiegids

nl en

Oefenonderzoek Academische Pabo

Vak
2016-2017

Toegangseisen

De stof van Onderzoekspracticum 1 en van de Cursus praktische data-analyse met SPSS wordt bekend verondersteld bij deelname aan het studieonderdeel Oefenonderzoek.

Beschrijving

In deze cursus zullen studenten in groepsverband een onderzoek uitvoeren onder begeleiding van een docent. Iedere student schrijft zich in voor een bepaald thema. De beschikbare thema’s worden uitgebreid beschreven op Blackboard.

Leerdoelen

Het overkoepelende doel van de cursus is om studenten in de praktijk te laten kennismaken met de verschillende aspecten van onderzoek binnen de schoolcontext. Studenten werken daarbij samen in taakgerichte groepen. Kennis opgedaan in de cursussen Onderzoekspracticum 1, Onderzoekspracticum 2 en Cursus Praktische Data-analyse met SPSS zal worden toegepast, specifiek gericht op de volgende doelen:

 • formuleren van een onderzoekbare vraag op basis van vragen uit de praktijk

 • verzamelen en samenvatten van relevante literatuur

 • formuleren van hypothesen

 • uitwerken van de onderzoeksopzet

 • data verzamelen binnen de schoolcontext

 • data verwerken

 • data analyseren

 • resultaten terugkoppelen aan zowel de wetenschappelijke als de praktische doelgroep

Daarnaast zullen ethische aspecten van (opdracht)onderzoek binnen scholen aan bod komen.
NB.: De (geplande) activiteiten die studenten uitvoeren in het kader van Oefenonderzoek dienen VERPLICHT te worden voorgelegd aan de Studentcommissie Ethiek. Op Blackboard is hierover alle informatie te vinden. Verder tekenen studenten een integriteitsovereenkomst met betrekking tot omgang met de data.

Rooster

Onderwijsvorm

Het vak Oefenonderzoek bestaat uit 12 verplichte werkgroep-bijeenkomsten en drie hoorcolleges, verspreid over het tweede semester (februari t/m juni). In deze periode zullen studenten tijdens de bijeenkomsten, op een school en in samenwerking met groepsgenoten werken aan hun onderzoek. Het vak zal worden afgesloten met een schriftelijk verslag (groepsproduct) en een mondelinge presentatie van het onderzoek op de scholen waar het onderzoek is uitgevoerd.

Toetsing

Er vindt een individuele beoordeling in cijfers plaats. Een student is geslaagd bij voldoende participatie aan alle aspecten van het Oefenonderzoek en als de eindproducten van de groep (onderzoeksverslag en mondelinge presentatie) als geheel en de bijdrage daaraan van de individuele student als voldoende beoordeeld zijn.
Voor alle werkgroep-bijeenkomsten van het oefenonderzoek, alsmede voor de afsluitende presentatie geldt een aanwezigheidsplicht.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

In het kader van literatuuronderzoek worden voor elk thema artikelen gelezen; welke artikelen dit zijn hangt af van de onderzoeksvraag. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van:

 • Ackermann, M. e.a., (laatste druk). Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen. Amsterdam: Boom onderwijs. (Dit boekje is in het eerste jaar ook al bij verschillende studieonderdelen gebruikt).

 • American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het eerste hoorcollege;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst.

Tentamens

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper in plaats van een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinator van het vak is Dr. Mariëlle Linting