Prospectus

nl en

Oefenonderzoek Academische Pabo

Course
2016-2017

Toegangseisen

Beschrijving

Leerdoelen

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges.

Toetsing

Blackboard Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Aanmelden Voor ALLE hoorcolleges, tentamens en herkansingen is aparte inschrijving via uSis verplicht. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs en tentamens.

Onderwijs

*Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het eerste hoorcollege; *Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf 100 kalenderdagen tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan de eerste werkgroepbijeenkomst.

Tentamens
Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. “Lees meer”:

Contact Coördinator van het vak: