Studiegids

nl en

Lectures & Journalism

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Toegelaten tot het Honours College FSW programma.

Beschrijving

Wil je buiten de universitaire muren iets van al die kennis over kunnen brengen, dan is er meer nodig dan academisch schrijven. In de writing clinic die speciaal voor het Honours College is ontwikkeld, leer je de vertaalslag te maken van moeilijke materie naar een leesbare tekst voor een geïnteresseerd breder publiek.

Als input voor de schrijfopdrachten gebruiken we lectures, die je naar eigen interesse universiteitsbreed kunt volgen. Van die lectures maak je inhoudelijk strakke en korte reviews, maar daarnaast oefenen we er ook journalistieke genres mee: persbericht, nieuwsbericht, interview, opiniestuk, en column of recensie.

Leerdoelen

 • Lezingen goed samen te vatten, er kritisch op te reflecteren en er een goed onderbouwde mening over te formuleren in een review.

 • Op een journalistieke manier naar lezingen te kijken en de informatie daaruit in te zetten in journalistieke producten.

 • Een nieuwsbericht, column, verslag, opiniestuk en interview te maken over een wetenschappelijke inhoud.

 • Kennis verwerven of reeds bestaande kennis uitbreiden over een breed scala van onderwerpen.

 • Inzicht krijgen in de noodzaak tot populariseren van wetenschap voor een geïnteresseerd publiek.

 • Vaardigheden ontwikkelen om handen en voeten te geven aan die popularisering.

Rooster

Bekijk voor het rooster het Wetenschap en Samenleving programma.

Onderwijsvorm

 • 5 colleges

 • 5 lezingen

 • 5 opdrachten in twee ‘genres’ (review en journalistiek)

 • 5x2 peerfeedback

 • Zelfstudie

Toetsing

Studenten worden getoetst aan de hand van de schrijfopdrachten en aanwezigheid.
De studiebelasting van 3 ECTS kan, na overleg met de docent en coach, worden uitgebreid tot 5 ECTS met twee extra opdrachten. Voor deze opdrachten worden wetenschappelijke artikelen uit de eigen studierichting als bron gebruikt. Hier worden extra mondelinge bronnen aan toegevoegd voor een gepopulariseerd achtergrondverhaal en een tweede genre naar keuze

Aanmelden

Aanmelden via het subplan.

Contact

Secretariaat Honours College FSW kamer 5A12
E-mail

Opmerkingen

Er geldt een maximum van 20 studenten.