Studiegids

nl en

Wetenschap en Samenleving I: een introductie

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Toegelaten tot het Honours College FSW.

Beschrijving

In acht bijeenkomsten wordt een introductie gegeven op de wetenschap in de samenleving. Hieronder vallen vijf interactieve seminars, geleid door vooraanstaande (emeriti) hoogleraren. Voor ieder van deze bijeenkomsten bestuderen deelnemers een of twee wetenschappelijke artikelen of maken een opdracht ter voorbereiding. Na iedere bijeenkomst volgt een opdracht ter verwerking.
Naast de seminars bestaan de bijeenkomsten uit twee workshops. Het schrijven van betogen en het maken van een wetenschappelijke poster komen hierbij aan de orde.
De cursus wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin iedere deelnemer een wetenschappelijke poster mondeling presenteert.

Leerdoelen

  • Kennis en inzicht op inleidend niveau verkrijgen over de totstandkoming van wetenschappelijke kennis op verschillende onderzoeksgebieden, alsmede de vertaling van deze kennis naar de samenleving.

  • Ontwikkelen van een onderzoekende en kritische houding.

Rooster

Alle bijeenkomsten voor dit traject zijn verplicht. Controleer goed of je bij alle bijeenkomsten aanwezig kunt zijn.

Bekijk het rooster het hier.

Onderwijsvorm

  • Seminars

  • Workshops

  • Zelfstandige literatuurstudie

  • Excursie

Toetsing

Studenten ronden het vak af met een revisie van enkele van de schriftelijke opdrachten. Ook geven zij een eigen visie op een van de behandelde onderwerpen in een posterpresentatie.

Literatuur

Literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Studenten worden automatisch aangemeld wanneer zij zijn toegelaten tot het Honours College FSW.

Contact

Secretariaat Honours College FSW kamer 5A12.
E-mail