Studiegids

nl en

Doing REAL Research: onderzoeker in een digitale samenleving

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Toegelaten tot het Honours College FSW.

Beschrijving

De module geeft de kans om als autonome onderzoeker een sociaalwetenschappelijk onderzoek te ontwerpen, uit te voeren, te rapporteren en presenteren. Binnen de module wordt de volledige onderzoekcyclus doorlopen aan de hand van de REAL methodiek (Research Exchange Accelerated Learning).
Het onderwerp van het onderzoek heeft als kader de digitaliserende samenleving.
De studenten worden uitgenodigd met behulp van een wetenschappelijke werkwijze vorm te geven aan de eigen nieuwsgierigheid door de eigen context (en die van anderen) te onderzoeken vanuit de eigen en andere disciplines.

Leerdoelen

Het doel van de module is het ontwikkelen van en inzicht krijgen in kwaliteiten en competenties als sociaal wetenschappelijk onderzoeker.
Aan het eind van de cursus hebben studenten inzicht in de interesses en vaardigheden op sociaalwetenschappelijk onderzoeksgebied, beschikken over kennis en vaardigheden om eigen nieuwsgierigheid om te zetten in onderzoekbare vragen en hier empirische antwoorden op te vinden.

Rooster

Bekijk voor het rooster het Wetenschap en Samenleving programma.

Onderwijsvorm

Door gebruik te maken van social media en geavanceerde online-onderzoeksmethoden wordt een daadwerkelijk onderzoek opgezet en uitgevoerd.
Het onderzoek wordt uitgevoerd en gerapporteerd in samenwerkingsverband. Door de aard van dit verband is ieders individuele bijdrage herkenbaar en toetsbaar.

Toetsing

Het eindresultaat van de cursus bestaat uit individuele bijdragen in termen van een wekelijks geschreven blog, inhoudelijke reacties op medestudenten (peer-review), eindpresentatie van het eigen onderzoek en een kort verslag van het onderzoek.

Literatuur

Literatuur wordt tijdens de cursus door de studenten zelf verzameld. Aanvullende online teksten zullen op Blackboard worden geplaatst.

Aanmelden

Aanmelden m.b.v. het persoonlijk subplan.

Locatie

FSW Pieter de la Court gebouw.

Contact

Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met de coördinator Dhr. Dr. M.P.H.D. Cleiren, Ir. S.J.E.T. Tax en gastdocenten.

Opmerkingen

Per semester kunnen maximaal 20 studenten deelnemen.
Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is strikt noodzakelijk, evenals beschikbaarheid van onderzoekstijd tussendoor.