Studiegids

nl en

Triple S: Sleep? Do we really need it?

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Toegelaten tot het Honours College FSW.

Beschrijving

Short Science & Society, oftewel Triple S zijn korte modules rond een thema. In interactieve bijeenkomsten worden thema’s door onderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines en gastsprekers besproken.
Deze module van Triple S staat in het teken van slapen. Wat is slapen? Wat is het nut van slapen en welke problemen ervaren mensen met slapen? Heeft slaaptekort consequenties voor gezondheid, cognitie, emotioneel functioneren bij kinderen en volwassenen en daarmee voor de maatschappij? Naast deze vragen wordt gekeken naar de eventuele relatie tussen slaapproblemen en psychische stoornissen en het behandelen van insomnia bij adolescenten.

Leerdoelen

Het doel van de module is het verkrijgen van inzicht en kennis m.b.t. slapen.

Rooster

Bekijk voor het rooster het Wetenschap en Samenleving programma.

Onderwijsvorm

  • Seminars

  • Onderzoek

Toetsing

  • Het eigen slaapgedrag en dat van anderen wordt in kaart gebracht op verschillende manieren. Uitkomsten worden vergeleken.

  • Een literatuurstudie wordt uitgevoerd om te verklaren hoe slaapgedrag dagelijks functioneren zou kunnen beïnvloeden en hoe dit kan worden gemeten.

  • Bevindingen worden beschreven in een verslag.

Literatuur

Eventuele literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden m.b.v. het persoonlijk subplan.

Contact

Mw. Dr. M.J.A.J. Verhallen.

Opmerkingen

Maximaal kunnen 25 studenten deelnemen. De voertaal is Engels. Opdrachten mogen worden gemaakt in het Engels of in het Nederlands.