Studiegids

nl en

Triple S: Preventie en repressie van jeugdcriminaliteit

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Toegelaten tot het Honours College FSW.

Beschrijving

Short Science & Society, oftewel Triple S zijn korte modules rond een thema. In interactieve bijeenkomsten worden thema’s door onderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines en gastsprekers besproken.
Deze module van Triple S staat in het teken van jeugdcriminaliteit. Prof. Dr. Hanna Swaab bespreekt oorzaken van agressie bij jeugdigen. Vervolgens zullen verschillende maatschappelijke instanties en organisaties aan het woord komen. Verschillende instanties proberen in overleg tot een aanpak op maat te komen voor jeugdcriminaliteit. Onder andere het Openbaar Ministerie, maar ook de Raad voor de Kinderbescherming en de politie spelen hierbij een rol.

Leerdoelen

Het doel van de module is het verkrijgen van inzicht en kennis m.b.t. de preventie van jeugdcriminaliteit.

Rooster

Bekijk voor het rooster het Wetenschap en Samenleving programma.

Onderwijsvorm

  • Seminars

  • Zelfstudie

Toetsing

Studenten ontwerpen in tweetallen op basis van een literatuurstudie een korte interventie ter preventie van jeugdcriminaliteit.

Literatuur

Eventuele literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden m.b.v. het persoonlijk subplan.

Contact

Mw. Dr. M.J.A.J. Verhallen.

Opmerkingen

Maximaal kunnen 25 studenten deelnemen. De voertaal is Engels. Opdrachten mogen worden gemaakt in het Engels of in het Nederlands.