Studiegids

nl en

Hoe helpt de wetenschap de beroepspraktijk vooruit (en andersom)?

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Toegelaten tot het Honours College FSW.

Beschrijving

Wetenschap doordringt steeds meer beroepspraktijken. Afgestudeerden komen al lang niet alleen meer terecht in traditionele academische beroepen, maar in tal van andere functies in de samenleving waar een wetenschappelijk werk- en denkwijze van belang is.
In deze module maken studenten kennis met beroepspraktijken waarin academici werkzaam zijn. Studenten gaan onderzoeken hoe deze professionals zich in hun beroepspraktijk verder ontwikkelen. In het bijzonder wordt daarbij aandacht besteedt aan de rol die de universiteit en wetenschap kunnen spelen bij de ondersteuning van de professionele ontwikkeling in sectoren waar veel academici werken.

Leerdoelen

  • Theoretische verdieping van de voorgeschreven literatuur.

  • Inzicht verkrijgen in de consequenties van de ‘kenniseconomie’, de samenhang tussen leren en werken en in de verschillende wetenschapstheoretische opvattingen over de relatie tussen wetenschap en samenleving.

  • Uitvoeren van vergelijkend onderzoek op een gebied van professionele ontwikkeling van en de rol van de universiteit.

Rooster

Bekijk voor het rooster het Wetenschap en Samenleving programma.

Onderwijsvorm

  • Seminars

  • Onderzoek

Toetsing

Studenten voeren in duo’s of subgroepen een onderzoek uit. Het uitgevoerde onderzoek wordt gerapporteerd in de vorm van een verslag en presentatie.

Literatuur

Literatuur wordt bij aanvang van de cursus via een lijst aan de studenten verschaft. Studenten kunnen zelf een keus maken welke literatuur zij willen gebruiken ter verdieping van hun onderzoek.

Aanmelden

Aanmelden m.b.v. het persoonlijk subplan.

Contact

Coördinator Dhr. Dr. E. Kats.

Opmerkingen

Deze module wordt alleen in het Nederlands aangeboden.