Studiegids

nl en

Honours Class (Honours College FSW)

Vak
2016-2017

Toegangseisen

De Honours Classes staan open voor Honours Collegestudenten. Wanneer er ruimte over is, is het mogelijk voor gemotiveerde niet-honoursstudenten in hun derde bachelorjaar zich ook in te schrijven.

Beschrijving

Een Honours Class is een korte interdisciplinaire cursus. Deze Honours Classes worden verzorgd door verschillende faculteiten van de Unversiteit Leiden.
Als student van het Honours College FSW is het verplicht ten minste één Honours Class te volgen. Het is ook mogelijk er elk jaar één (dus in totaal twee Honours Classes) te volgen. Iedere Honours Class bestaat uit een reeks colleges rond een thema en heeft een interdisciplinair karakter. Per Honours Class mogen 15-20 studenten deelnemen. Begeleiding geschiedt door de vakcoördinator van de Honours Class. Registratie van de behaalde resultaten geschiedt door de faculteit die de Honours Class aanbiedt. Het nieuwe aanbod van Honours Classes staat in de e-studiegids onder deze link.

Aanmelden

Aanmelding geschiedt via een aanmeldformulier dat op de website beschikbaar komt. Hierin worden zowel een motivatiebrief (250 woorden) en gemiddeld cijfer gevraagd.

Contact

Voor vragen kun je rechtstreeks een mail sturen naar: classes@ha.leidenuniv.nl of kijk op de website.