Studiegids

nl en

Wetenschap en Samenleving III

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Derdejaarsstudent Honours College FSW.

Beschrijving

Wetenschap en Samenleving III bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Openingsbijeenkomst

 • Bijwonen van 3 van de 5 facultaire Food for Thought lunches

 • Excursie

 • Studiereis

Onderwijsvorm

 • Openingsbijeenkomst

 • Bijwonen van 3 van de 5 facultaire Food for Thought lunches
  Aanmelden dient te worden gedaan via honoursfsw@fsw.leidenuniv.nl uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de lunch .

 • Excursie
  De studenten verzorgen zelf een deel van het Honours onderwijs middels een excursie.
  NB. Studenten die in het buitenland studeren het eerste semester hoeven deze excursie niet in te halen.

 • Studiereis
  De studenten zullen een Europese hoofdstad verkennen rondom een zelfgekozen thema. Studenten voeren aan de hand hiervan een kleinschalig onderzoek uit. Ter voorbereiding dienen drie colleges te worden gevolgd. Studenten bereiden daarnaast gezamenlijk een reader voor. Tot slot moet worden deelgenomen aan de afsluitende bijeenkomst.

NB. Al deze bijeenkomsten zijn onderdeel van het Honours College FSW programma en kennen een verplichte aanwezigheid.

Contact

Voor vragen neem contact op met het Secretariaat Honours College FSW kamer 5A12.
E-mail