Studiegids

nl en

Uitbreiding bachelorscriptie

Vak
2016-2017

Toegangseisen

Derdejaarsstudent Honours College FSW.

Beschrijving

Studenten maken kennis met onderzoek binnen de eigen discipline. Na overleg met de begeleidende docent breiden studenten hun bachelorproject uit door extra literatuuronderzoek, extra dataverzameling, het beantwoorden van een extra onderzoeksvraag of een extra statistische analyse bijvoorbeeld.

Voor studenten psychologie kan deelname aan het Honours Research Bachelor Project hierin voorzien. Zij hoeven in dat geval geen extra uitbreiding te doen.

Begeleiding geschiedt door het desbetreffende institituut.

Aanmelden

Studenten dienen zelf bij hun begeleider aan te geven dat zij in het kader van het Honours College FSW hun scriptie uitbreiden met 3 EC en dat hiervoor een apart tentamenbriefje moet worden ingevuld.
Mits de scriptie en de uitbreiding is goedgekeurd geeft de docent de resultaten door aan de onderwijsdienst middels twee tentamenbriefjes. (Een voor de scriptie en een voor de uitbreiding).

NB. Studenten van het Honours Research Bachelor Project moeten ook vragen naar een aparte tentamenbriefje voor de uitbreiding van de scriptie.

Contact

Voor vragen neem contact op met het Secretariaat Honours College FSW kamer 5A12.
E-mail