Studiegids

nl en

Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen

Vak
2017-2018

Toegangseis

Geen

Beschrijving

Dit college behandelt aard en achtergronden van een aantal dramatische omslagpunten in het onderzoek van de natuur in een periode lopend van de klassieke Oudheid tot en met de 20ste eeuw. Aan de orde komen onderwerpen als de Ionische ‘ontdekking der natuur’ en de Atheense scholen, de Alexandrijnse en Arabische wetenschap, de Copernicaanse revolutie en de ontdekkingsreizen, de mechanisering van het wereldbeeld en het ontstaan van een experimentele traditie, Galilei en Newton, universiteiten en genootschappen, classificatie van planten en dieren, de chemische revolutie, de opkomst van het systeem van natuurwetenschappelijke disciplines, de Darwiniaanse revolutie en de relativiteits- en quantumtheorieën.

Leerdoelen

Enige kennis van de belangrijkste veranderingen in het Westerse natuurbeeld van de Oudheid tot nu en inzicht in de factoren die dergelijke veranderingen bewerkstelligden.

Vaardigheden

Bij dit vak worden studenten getraind in de volgende gedragsgerelateerde vaardigheden (soft skills):

  • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslaglegging, samenvatten)

  • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

  • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

Rooster

Zie Rooster bachelor Sterrenkunde 2017-2018
of Rooster bachelor Natuurkunde 2017-2018

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Onderzoek

Toetsing

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard. Hierop verschijnen onder andere de powerpointbestanden van de colleges, tussentijdse mededelingen en instructies voor het werkstuk. Voor toegang is een ULCN-account nodig. Meer informatie:

Literatuur

Collegedictaat

Aanmelden

Schrijf je in via uSis. Meer informatie over hoe je je moet inschrijven voor vakken en tentamens, vind je hier. Klik op de link voor meer informatie over Aanschuif- en Contractonderwijs.

Contact

Docent: Prof. dr. F.H. (Frans) van Lunteren

Opmerkingen

Dit is een interfacultair keuzevak voor studenten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.