Studiegids

nl en

Biologie

Het bachelorprogramma biologie omvat drie jaar (totaal 180 EC) en is onderverdeeld in een eerste jaar (de propedeuse 60 EC), dat afgesloten wordt met een propedeusediploma en twee vervolgjaren (samen 120 EC). De bachelorfase wordt afgesloten met het behalen van het diploma Bachelor of Science Biologie.

Voor vakbeschrijvingen jaar 1, 2 en 3: Zie tabbladen
Voor jaarroosters, inschrijven in Usis en overige bestanden: Zie “Bestanden”

Let op:

 • Wanneer er onder het kopje ‘literatuur’ verplichte boeken vermeld staan, ben je verplicht deze aan te schaffen indien je desbetreffende cursus volgt.

 • In het eerste jaar van je studie heb je naast deze verplichte boeken nog aanvullende kosten. Een overzicht van deze kosten vind je onder het kopje Bestanden in de rechterkolom.

Eerste jaar

Inleiding
Het eerste jaar (de propedeuse) bestaat uit een breed en uniform programma van 60 EC.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Studieloopbaanorientatie jaar 1 1

BLOK 1 - Fundamenten van het Leven (13 EC):

Basiswiskunde 1
Basispracticum 1 4
Chemie van het Leven 3
Moleculaire Genetica 1 (BIO) 5

BLOK 2 - De Cel (13 EC):

Basispracticum 2 3
Celbiologie (BIO) 3
Celfysiologie 3
Microbiologie (BIO) 3
Project Moleculaire en Cellulaire Biologie 1

BLOK 3 - Project popularisering van Wetenschap (3 EC):

Populair Wetenschappelijk Schrijven 2
Boekproject 1

BLOK 4 - Tree of Life (13 EC):

Biodiversiteit Plant en Fylogenie 7
Evolutie 2
Biodiversiteit Dier 4

BLOK 5 - Het organisme (6 EC):

Biologie van het Organisme Dier 4
Biologie van het Organisme Plant 2

BLOK 6 - Het organisme en omgeving (11 EC):

Ecologie jaar 1 1
Gedragsbiologie jaar 1 1
Milieubiologie jaar 1 1
Excursies Flora & Fauna 2
Project Ecologie, Biodiversiteit en Gedrag 2
Statistiek (BIO) 4

Tweede jaar

Inleiding
Het tweede jaar bestaat in totaal uit 60 EC. Het eerste semester van het tweede jaar (30 EC) bestaat uit een breed en uniform programma. Studenten kunnen gedurende het tweede semester van het tweede jaar kiezen uit keuzevakken.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken:

Bio-ethiek 3
Evolutiebiologie 1 4
Evolutiebiologie 2 4
Microbial Evolution & Ecology 3
Moleculaire Biologie 4
On being a Scientist 3
Ontwikkelingsbiologie Dier en Plant 6
Studieloopbaanorientatie jaar 2 1
Systeembiologie 3

Keuzevakken:

Biochemie 6
Biodiversiteit 5
Celbiologie en kanker 3
Ecologie 1 6
Ecologie 2 3
Gedragsbiologie 6
Immunobiologie 3
Microscopie en Imaging 6
Milieubiologie 3
Moleculaire Genetica 2 (BIO) 6
Moleculaire Microbiologie 5
Veldonderzoek Ecologie 6
Veldonderzoek Flora 6
Veldonderzoek Gedragsbiologie 5
Veldonderzoek Milieubiologie 6

Student Assistentschap:

Student Assistentschap jaar 2 6

Derde jaar

Inleiding

Tot het 3e jaarsprogramma (totaal 60 EC) behoren de volgende onderdelen:

 • Keuzeruimte (30 EC)

 • Verplichte onderdelen (6 EC)

 • Bachelor Research Project (24 EC)

De keuzeruimte kan worden ingevuld met:

Voor een individueel samengesteld pakket of voor een minor buiten de Universiteit Leiden is vooraf toestemming van de examencommissie vereist door middel van het indienen van een verzoekschrift in usis.

De regels voor assistentschappen zijn geformuleerd in de Bijlage van de Regels en Richtlijnen van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

De bacheloropleiding wordt afgesloten met een zelfstandig uitgevoerd onderzoek (Bachelor Research Project).

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte onderdelen:

General Research Skills 5
Studieloopbaanorientatie jaar 3 1
Bachelor Research Project 24

Individueel samengesteld pakket kan bijvoorbeeld de volgende onderdelen bevatten:

Advanced Activities Bachelor Research Project 6
Fysische Antropologie 3
Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen 5
Literature Review 6
Student Assistentschap jaar 3 6/24

Extra keuzevakken

The science of cooking

Study year: 2017-2018
Teachers: Various
Language: English
Blackboard: Ja
EC: 30
Level: 300

Contact
Coordinator: Albert Langedijk
Email: langedijk.a@hsleiden.nl

Description
Although most people regularly cook, they generally do not consider the science behind it. What is actually the purpose of cooking your food? Why do eggs solidify when heated? What is the best way to prepare steak and why? Why do fruits turn brown when you cut them? To understand what happens when we cook food, you need to be familiar with the underlying biological, chemical and physical principles.
Although the science of cooking is by no means new, it was only in the last few decades that science was truly applied the kitchen. Nowadays, top-chefs work together with scientists, paving the way for new flavors, ingredients, preparations, and tasting experiences.
In this minor we will explore the “applied science of deliciousness” (H.McGee) through the history of cooking, the fundamentals of natural sciences, ingredients, cooking techniques and kitchen equipment, including modernist cooking.
This minor will not only satisfy the hunger for knowledge, it might also help in cooking: by understanding recipes, - why is food prepared the way it is? - it will be possible to explore beyond the recipes, and be creative with (new) ingredients.

This elective program consists of the following courses :
History of cooking 3 ECTS
Course series: Fundamental science of cooking (12 ECTS total)
Microbiology and food safety 3 ECTS
Food chemistry 3 ECTS
Physics of food 3 ECTS
Physiology and health. 3 ECTS
Analytical techniques 3 ECTS
Modernist cuisine 2 ECTS
Science of cooking research project 10 ECTS

Learning goals

Learning Objectives:

General learning objectives for this elective program:
Students are able to

 • Describe the history of cooking

 • Explain the fundamentals of natural sciences in the context of cooking (physics, thermodynamics, microbiology, chemistry)

 • Calculate on physical, chemical and biological phenomena relevant to cooking

 • Describe health aspects of food

 • Describe various cooking techniques and equipment (both traditional and modernist)

 • Explain the chemistry of ingredients

 • Apply the knowledge on analytical techniques in the field of food and food ingredients

 • Analyze recipes and explain the rationale behind them

 • Design and conduct experiments in the lab/kitchen

 • Write a scientific report on experiments

 • Read, interpret and critically evaluate scientific articles on the course subject

Final Qualifications:

 • Students know and understand the scientific foundations (theories, methods, techniques) of food science and can understand scientific publications in the field.

 • Students can apply various techniques in food science to answer research questions in this field.

 • Students can document and present results.

Timetable
Period: September – January
Or: February - June

Vak EC Semester 1 Semester 2
Science of cooking research project 10
Food chemistry 3
Physics of cooking 3
Physiology and health 3
Analytical techniques 3
Modernist cuisine 2
History of cooking 3
Microbiology and food safety 3