Studiegids

nl en

Literature 1A: Introduction to Literary Studies in English

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Tijdens deze cursus leren studenten (Engelse taal en cultuur) basisvaardigheden voor de studie van (Engelstalige) literatuur. Studenten doen vaardigheden op in het analyseren van poëzie, proza en drama, door het nauwkeurig bestuderen van Engelstalige teksten uit verschillende periodes. Hierbij gaat de aandacht uit naar zowel de structurele en stilistische aspecten van literaire teksten als naar de culturele en historische contexten waarin de literatuur vorm krijgt. Door middel van een schrijfopdracht zullen de studenten hun eerste stap zetten naar het schrijven van literair-kritische essays.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus beschikt de student over:

 • kennis van de belangrijkste structurele en stilistische aspecten van de literaire genres: poezie, drama en prosa.

 • de vaardigheid om literaire begrippen toe te passen in een kritische benadering van een literaire tekst.

 • de intellectuele vaardigheid om kiritische (onderzoeks) vragen te stellen over literaire teksten en hypothesen.

 • basis schrijfvaardigheden waarmee een kritische respons op een literaire tekst in heldere taal en in een duidelijke structuur op papier gezet kunnen worden.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur.

 • 39 uur hoorcolleges

 • 193 uur leeswerk (gemiddeld 15 uur per week, maar de ene week meer dan de andere)

 • 30 uur voor het voorbereiden (revisie) en maken van het tentamen

 • 16 uur voor de schrijfopdracht.

 • Studiebegeleiding: 2 uur.

De urenverdeling hierboven geeft alleen een indicatie. Sommige studenten lezen snel en schrijven langzaam en vice versa.

Toetsing

Toetsing

 • Een korte schrijfopdracht tijdens de studieweek; minimum cijfer: 6 (25%).

 • Een end-of-term tentamen (3uur) in december of januari; minimum cijfer: 5 (75%).

Weging

 • Een korte schrijfopdracht tijdens de studieweek; minimum cijfer: 6 (25%).

 • Een end-of-term tentamen (3uur) in december of januari; minimum cijfer: 5 (75%)

Het eindcijfer voor de cursus is het gemiddelde van de twee bovengenomende toetsonderdelen afgerond naar het dichtstbijzijnde halve punt. Een eindcijfer lager dan 5,5 (ook 5,49) is onvoldoende.

Herkansing

Alleen bij een onvoldoende eindcijfer kunnen onvoldoende toetsonderdelen worden herkanst in januari of maart 2018. Het herkansingscijfer vervangt het originele cijfer.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van maximaal drie werkgroepen wordt de student uitgesloten van het deelnemen aan het tentamen (of de resterende deeltoetsen) en het hertentamen. Dit betekent geen eindcijfer voor het vak en de cursus kan in het betreffende collegejaar niet worden afgerond. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week naar de werkgroep.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Nigel Warburton, The Basics of Essay Writing(Routledge 2007)

 • Austen, Jane. Northanger Abbey (Penguin)

 • Greenblatt, Stephen, et al (eds.). The Norton Anthology of English Literature, 9th edition, Vol. I and II (Norton) [NOTE: koop NIET de verkorte “Major Authors” editie van de Norton Anthology].

 • Klarer, Mario. An Introduction to Literary Studies. THIRD EDITION (Routledge 2013)

 • Hitchcock (dir), Rear Window (DVD)

 • James, Henry. The Turn of the Screw and the Aspern Papers (Penguin)

 • Syllabus

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

Opmerkingen

De leessof voor week 1 zal uiterlijk een week voor de aanvang van de cursus op Blackboard staan.