Studiegids

nl en

Literature 2: English Literature, ca. 1550-1700

Vak
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus vormt een inleiding tot de rijkste periode die de Engelse letterkunde heeft gekend, een periode die bovendien aan de wortel staat van de moderne tijd, en daarmee ook cultureel-historisch belangwekkend is. De studenten zullen kennismaken met een breed scala van toneelteksten, poëzie en proza. We zullen zowel aandacht besteed aan vormkenmerken en taalgebruik van deze teksten als aan de culturele, politieke en historische contexten waar zij door werden gevormd, en die zij op hun beurt ook zelf beïnvloedden.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus hebben studenten basiskennis verworven van de Engelse letterkunde uit de vroegmoderne tijd. Ze zijn in staat om vorm en taalgebruik van de literaire teksten uit deze periode te analyseren, en kunnen de teksten plaatsen in hun culturele context. Ook hebben zij hun academische schrijfvaardigheid verder ontwikkeld.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

Colleges: 39
Leeswerk: 62
Schrijven werkstuk: 20
Voorbereiden tentamen: 14
Tentamen: 3
Studiebegeleiding: 2

Toetsing

  • Essay van 1200 woorden; minimum cijfer: 6 (30%).

  • Een end-of-term tentamen (3uur) ; minimum cijfer: 5 (70%).

Weging

  • Essay van 1200 woorden; minimum cijfer: 6 (30%).

  • Een end-of-term tentamen (3uur) ; minimum cijfer: 5 (70%).

Het eindcijfer voor de cursus is het gemiddelde van de twee bovengenomende toetsonderdelen afgerond naar het dichtstbijzijnde halve punt. Een eindcijfer lager dan 5,5 (ook 5,49) is onvoldoende.

Herkansing

Alleen bij een onvoldoende eindcijfer kunnen onvoldoende toetsonderdelen worden herkanst. Het herkansingscijfer vervangt het originele cijfer.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van maximaal drie werkgroepen wordt de student uitgesloten van het deelnemen aan het tentamen (of de resterende deeltoetsen) en het hertentamen. Dit betekent geen eindcijfer voor het vak en de cursus kan in het betreffende collegejaar niet worden afgerond. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week naar de werkgroep.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Norton Anthology of English Literature, 9th edition, vol. 1 or vols. B and C.
William Shakespeare, The Tempest (Oxford edition, ed. Stephen Orgel).
William Shakespeare, Othello (Oxford edition, ed. Michael Neill).
Klarer, Mario. An Introduction to Literary Studies. THIRD EDITION (Routledge 2013)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie